Avaleht / Uudised

Veofirmad rikuvad enim reegleid seoses andmete säilitamisega

11.12.2012
Praeguses kiires maailmas ja tihedas konkurentsis avastab Tööinspektsioon sõidukijuhtide töö- ja puhkeaega kontrollides märkimisväärsel hulgal rikkumisi, suurimad on probleemid andmete säilitamise osas.
 
Eriti esineb seda laadi probleeme ettevõtetes, kes kasutavad oma tegevusloa all teistele firmadele kuuluvaid autosid ja autojuhte. Paljud veoettevõtjad ei tea siiani, et vastavalt (EÜ) määruse 561/2006 art 10 lg-le 5 ja liiklusseaduse § 137 lg 1 punktile 1 on ettevõttel kohustus säilitada autojuhtide töö- ja puhkeaja ning ühenduse tegevusloa alla kuuluvate autode kinnitatud ärakirjade andmed. Seega tuleks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebileheküljelt transpordi otsingute alt kontrollida, millised ärakirjad on väljastatud nende tegevusloa alla. Andmeid peab säilitama 365 päeva.
 
Suureks probleemiks on digitaaltahhograafi omavatest autodest andmete alla laadimine ja nende esitamine kontrollijale. Kuigi juba 2006. aastal toodetud autodel on digitaalne sõidumeerik kohustuslik, ei tea paljud ettevõtted siiamaani, et tulenevalt liiklusseadusest peab neid andmeid juhikaardilt ja autost perioodiliselt alla laadima. Liiklusseaduse § 137 lõige 1 punkt 3 sätestab  andmete regulaarse kopeerimise juhi kaardilt vähemalt 28 päeva, sõidukist vähemalt 90 päeva järel.
 
Kontrolli käigus on selgunud, et ka analoogsalvestuslehtede kogumise ja säilitamisega on paljudel ettevõtetel probleeme, kuna autoettevõtte juhid arvavad, et neid on vaja säilitada ainult 28 päeva. Tihtipeale käsivad ettevõtte juhid vanemad kui 28 päeva ning rikutud või rikkumistega salvestuslehed ära visata ning seda ka tehakse.
 
On ettevõtteid, kus veokorraldajad ei kontrolli oma autojuhtide töö- ja puhkeaja registreerimise nõuete täitmist. Tööle asumisel ei selgitata sõidukijuhtidele, et liiklusseaduse kohaselt tuleb registreerida oma töörežiimid. Pea igas ettevõttes leidub mõni autojuht, kes registreerib oma töö- ja puhkeaja lüliteid kasutades valesti – jätab selle üldse registreerimata või lülitab tööle asudes lüliti asendisse "muu töö" ja jätabki terveks päevaks sellesse asendisse.
 
Salvestuslehti sirvides nähtub, et autojuhid ei taha täita salvestuslehe esi- ja tagumist poolt vastavalt määruse (EÜ) nr 3821/85 artikkel 15 lõige 2 nõuetele. Endiselt esineb autojuhtidel salvestuslehtede täitmise rikkumisi.
 
Ööpäevas on 24 tundi ja nii pikalt on autojuhil õigus kasutada tööpäeva lehte. Rikkumiseks on salvestuslehe sees hoidmine üle 24 tunni. Autojuhid ei märgi salvestuslehe tagaküljele automaatselt märgistamata aega ehk puhkuse kriipsu.
 
Seepärast peaksid veoettevõtted kontrollima oma autojuhtide töö- ja puhkeaja regist reerimist.
 
Peamised töö-ja puhkeaja rikkumiste põhjused on:
  1.  töö iseloom – tellimusveod (treilerveod), hooajatööd (kevad-sügis);
  2. autojuhtide soov kiiremini koju saada;
  3. laevale jõudmine;
  4. autojuht ei tunne (EÜ) määrust nr 561/2006;
  5. tööandjate ja logistikafirmade käsud.
Rikkumiste raskusastmed tulenevad peamiselt kahest määrusest:
  • Vabariigi Valitsuse 21.10.2010. a määrus nr 151 „Mootorsõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja järelevalve korralduslikud nõuded1” (RT I, 29.12.2010, 123) Lisa 2 „Rikkumiste liigitus”;
  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1071/2009 lisa IV.
 
Väga rasketeks rikkumisteks loetakse:
  1. nädalase või kahe järjestikuse nädala summeeritud sõiduaja ületamine 25% võrra või rohkem – liiklusseaduse §-d 245 ja 247;
  2. igapäevase tööperioodi jooksul maksimaalse ööpäevase sõiduaja ületamine 50% võrra või rohkem pärast 4,5tunnist sõiduaega vaheaega tegemata või katkematut puhkeaega võtmata – liiklusseaduse § 246 lõige 2, § 248 lõige 1 ja § 249 lõige 2.
Eelnimetatud rikkumiste avastamisel ning mõjuvate selgituste puudumisel järgneb väärteo otsus. Selle tagajärjel võib kahjustada saada ettevõtte ja veokorraldaja maine.
 
Autor:
Jüri Milov
Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni sõidukijuhtide tööinspektor
Tagasi
Veofirmad rikuvad enim reegleid seoses andmete säilitamisega
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks