Avaleht / Uudised

Käemärguande arusaadavuses tuleb veenduda.

14.05.2015


Juhtunud, kuid võinuks juhtumata jääda on Tööelu portaalis regulaarselt ilmuv rubriik, milles on vaatluse alla võetud üks reaalses elus juhtunud tööõnnetus. Tööinspektsiooni spetsialist analüüsib juhtunud õnnetust ning juhib tähelepanu sellele, mida oleks saanud ning saab tööohutuse seisukohast ette võtta, et sarnaseid juhtumeid edaspidi vältida. Kasulikke näpunäited jagub nii tööandjatele kui ka töötajatele. Tööelu portaal soovib kõigile turvalist töökeskkonda.

Mis juhtus?

Töötajate tööülesandeks oli sadamakraana abil laeva lastimine vanametalliga, mille veoautod on eelnevalt sadamakaile laadimiskastidesse kallutanud. Kraanajuhile oli määratud signaliseerija, kelle ülesandeks oli laadimiskasti troppimine ja käemärguannete edastamine kraanajuhile.

Signaliseerija viibis vaatlusruumis ja märkas sadamakail veoautolt mahakallutamisel laadimiskastist mööda pudenenud vanametallihunnikut. Kraanajuht tühjendas samal hetkel laadimiskasti sisu laevale ning valmistus kasti uuesti sadamakaile langetama. Signaliseerija väljus vaatlusruumist ja andis kraanajuhile käemärguande, et see peataks laadimiskasti allalaskmise. Veendumata, et kraanajuht teda märkas, asus signaliseerija tõstetööde tsoonis vanametalli koristama. Kraanajuht märguannet ei näinud ning jätkas laadimiskasti allalaskmist. Signaliseerija ei märganud laadimiskasti ja sai sellelt löögi, kukkus maha ning tema jalad jäid kaheksatonnise laadimiskasti alla.

Veidi eemal olnud kolleeg kuulis töötaja appikarjeid, jooksis kohale ja andis kraanajuhile käemärguande laadimiskasti ülestõstmiseks. Töötaja toimetati haiglasse, kus arstid tuvastasid mõlema jala raske kahjustuse.

Miks juhtus?

Signaliseerijale oli läbi viidud töötervishoiu- ja tööohutusalane juhendamine ohutusjuhendi alusel, milles sisalduva nõude kohaselt oli keelatud ka lühiajaliselt astumine lasti või kraananoole liikumise tsooni. Kraanajuhile oli läbi viidud juhendamine kraanajuhi ohutusjuhendi alusel ning ta omas ka dokker-mehhanisaatori tunnistust. Töökeskkonna riskianalüüsis ei olnud väljaselgitatud tööõnnetust põhjustanud ohutegurit ning puudus tegevuskava terviseriski vältimiseks või vähendamiseks.   

Kuidas sarnaseid õnnetusi tulevikus vältida?

Tööõnnetus oleks võinud juhtumata jääda, kui signaliseerija oleks veendunud käemärguande arusaadavuses ja täitmises. Samalaadsete tööõnnetuste vältimiseks saab tööandja lisaks rakendada erinevaid abinõusid. Signaliseerija ja kraanajuhi üksteisemõistmist hõlbustaks raadiosaatjate kasutusele võtmine. Nendega saab edastada lühikesi, lihtsaid ja selgeid suulisi märguandeid. Signaliseerija peab kandma hästimärgatavat eredavärvilist eset (kiivrit, varrukad, käeside, riietusese). Aeg-ajalt tuleb jälgida, et töötajad töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid ka täidavad.

Vaata lisaks ka erinevaid Tööelu portaali teemalehti:

Tagasi
Käemärguande arusaadavuses tuleb veenduda.
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks