Avaleht / Uudised

Tööminutid: tööinspektori tegevus

21.04.2015


20. aprilli Tööminutites rääkis Meeli Miidla-Vanatalu tööinspektori tegevusest ja järelevalve põhimõtetest.

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 29 kohaselt on töötingimused riigi kontrolli all. Selle riikliku järelevalve elluviimiseks on loodud Tööinspektsioon.

Töötingimusi kontrollivad eelkõige tööinspektorid. Tööinspektor on oma ülesannete täitmisel sõltumatu ja otsuste tegemisel erapooletu. Ta ei kaitse töötajat ega tööandjat, vaid kontrollib seaduse nõuete täitmist.

Tööinspektori on kohustatud hoidma talle teenistuse tõttu teatavaks saanud tootmis- või ärisaladust, välja arvatud juhul, kui avalikustamisnõue tuleneb seadusest. See tähendab, et ta võib avaldada järelevalvega seotud andmeid eelkõige teistele riigiasutustele või kriminaalmenetluse käigus.

Tööinspektoril ei ole lubatud avaldada selle isiku andmeid, kes on teatanud töökeskkonnas ilmnevatest puudustest ning töötervishoidu ja tööohutust või töösuhteid reguleerivate õigusaktide nõuete rikkumisest, kui isik ei soovi oma andmeid avaldada. Seetõttu ei avaldata ka näiteks kaebusepõhisel kontrollimisel külastuse põhjust ega isiku andmeid, kes rikkumisest teatas, välja arvatud juhul, kui isik seda ise soovib.

Tööinspektsioon ei alusta iga vihje või kaebuse alusel kohe järelevalvemenetlust, vaid hindab ettevõtte tegevusega seotud riske ning võimalikku rikkumise tõenäosust ja selle mõjusid töötajatele kogumis koos muu ettevõtte kohta olemasoleva informatsiooniga.

Laekunud kaebuste põhjal kontrollitakse tööandjat juhul, kui kaebusest nähtub töökeskkonda või töösuhteid reguleeriva õigusakti oluline rikkumine, mis võib kahjustada töötajate õigusi ja avaldada mõju töötaja tervisele. Kaebusepõhiseid kontrolle on aga Tööinspektsiooni poolt tehtud külastustest kõige vähem.

Vaata lisaks Tööelu portaali teemalehte järelevalvest.

Allikas: Kuku raadio

Foto: SXC/George Ruder

 

 

Tagasi
Tööminutid: tööinspektori tegevus
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks