Avaleht / Uudised

Tööminutid: töötervishoiuarsti roll ja tegevuse eesmärk

Selle nädala Tööminutite saates rääkis Meeli Miidla-Vanatalu töötervishoiuarsti rollist ja tegevuse eesmärkidest.

Töötervishoiuarsti poolt läbiviidava tervisekontrolli eesmärk on hinnata töötaja terviseseisundit ja töötingimuste sobivust töötajale ning diagnoosida tööst põhjustatud haigestumised ja kutsehaigestumised.

Tööandja on kohustatud korraldama tervisekontrolli töötervishoiuarsti juures kõikidele töötajatele, kelle tervist võib mõjutada töökeskkonna ohutegur. Tervisekontroll toimub tööajal ning selle eest tasub tööandja.

Otsuse, kas töötaja tuleks töötervishoiuarsti juurde saata, teeb tööandja töökeskkonna riskianalüüsi alusel – kontroll on vajalik kui töötaja tervis on ohuteguritest mõjutatud või seda nõuab õigusakt (näiteks on tervisekontroll kohustuslik kuvariga töötajatele ning öötöö tegijatele).

Hinnangut hõlbustab määruse “Töötajate tervisekontrolli kord” lisas 1 toodud ohutegurite nimekiri aga kuna see nimekiri on avatud loeteluna, siis tuleb otsus teha eelkõige konkreetse töötajaga seotud riske hinnates.

Töötervishoiuarsti teenuse sisseostmine kannab eesmärki ja on tõhus vaid juhul, kui tööandja ja töötaja annavad arstile tema tööülesannete täitmiseks vajalikku teavet. See tähendab, kui tööandja julgeb arstile näidata tegelikku töökeskkonda ja arst leiab aja ettevõttesse kohaletulemiseks ja töötaja tegelike töötingimustega tutvumiseks. Oluline on ka töötaja julgus ja ausus tunnistada, et tal esinevad raskused töö tegemisel või tööasendist tingitud valud.

Töötajate tervisekontroll on võimalus selgitada välja töökeskkonna ohutegurite tegelik mõju nende ohutegurite osas, mille puhul ei ole tööandjal olnud võimalik piisavalt ennetada mõju või ennetamine on keeruline ja kulukas.

Mida rohkem on võimalik koostöös töötervishoiuspetsialistiga rakendada meetmeid ohutegurite mõju ärahoidmiseks, seda veda vähem on vaja hiljem kulutada tervisekontrollile või töötaja tervise taastamisele.

Allikas: Kuku raadio

Foto:

Vaata lisaks Tööelu portaali teemalehti:

Tagasi
Tööminutid: töötervishoiuarsti roll ja tegevuse eesmärk
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks