Avaleht / Uudised

Nädala küsimus: Kas kaitseväe kordusõppustel osalemise ajal võib kasutada põhipuhkust?

Igal nädalal ilmuv küsimus ja vastus peegeldab tööelus ettetulevaid töösuhetealaseid probleeme. Küsimuste sünnile on kaasa aidanud inimesed, kes on Tööinspektsiooni poole oma murega pöördunud. Igale küsimusele on vastuse koostanud Tööinspektsiooni spetsialist.

Lugeja küsib: Pean sel kevadel osalema kahenädalasel kaitseväe kordusõppusel. Tean, et riik maksab selle aja eest mingit hüvitist, mis on oluliselt väiksem minu tavapärasest sissetulekust. Siit ka küsimus – kas võin samal ajal kasutada põhipuhkust, et mitte kaotada rahaliselt?

Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Mustkivi: Kuidas töötaja oma puhkust kasutab, on tema enda otsustada, seadus siin mingeid piiranguid ei sea.

Puhkuse eesmärk on anda töötajale töövaba aega töövõime taastamiseks ja järgmiseks tööperioodiks valmistumiseks, seega võib reservõppustel osalemine olla igati eesmärgipärane ja hea vaheldus töörutiinist taastumiseks.

Üldjuhul antakse puhkust tööandja poolt kinnitatud puhkuse ajakava alusel, mis peab olema töötajale teatavaks tehtud märtsi lõpuks. Puhkuse ajakava eesmärk on anda mõlemale poolele võimalus tööd ja puhkust ette planeerida.  Kui puhkuste ajakava on juba töötajale teatavaks tehtud, siis seda saab muuta üksnes poolte kokkuleppel.

Samuti ei saa töötaja  ühepoolselt puhkuse osadeks jagamist nõuda. Juhul, kui pooled ei jõua kokkuleppele puhkuse jagamise osas, tuleb puhkust anda ja kasutada täies mahus, st kõik 28 kalendripäeva järjest.

Kui ajakava ei ole märtsi lõpuks teatavaks tehtud, võib töötaja puhkust kasutada endale sobival ajal, teatades puhkuse kasutamise soovist 14 kalendripäeva ette kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldusega.

Seega sõltub puhkuse kasutamine samaaegselt õppekogunemisega  kokkuleppest tööandjaga.

Õppekogunemisest osavõtt on töötaja seadusest tulenev kohustus, samuti peab tööandja  võimaldama töötajale seal osalemise. Eeltoodust lähtudes ei tohiks töötaja soov puhkuse kasutamiseks tekitada probleeme, kuna tööandja ei saa nagunii arvestada tema tööpanusega.

Õppekogunemisel viibivale töötajale töötasu maksmise kohustust tööandja jaoks kehtivatest seadustest ei tulene.

Kaitseväeteenistuse seadus reguleerib tasu maksmise korda õppekogunemise ajal, samuti saate lugeda selle kohta siit: http://www.mil.ee/et/reserv/siil2015.

Informatsiooniks veel tööandjale, et töötamise registris peab tööandja tegema kande töölepingu peatumise kohta olukordades, kus töötaja viibib üle 30 kp tööst  eemal (nt lapsehoolduspuhkus, üle 30 kp tasustamata puhkus, ajateenistus jne). Seega õppekogunemise puhul seal märget ei tehta.

Lisainfot leiab ka järgnevatelt Tööelu portaali teemalehtedelt:

Tagasi
Nädala küsimus: Kas kaitseväe kordusõppustel osalemise ajal võib kasutada põhipuhkust?
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks