Avaleht / Uudised

Kuidas toimub välisriigi töötaja maksustamine?

01.04.2015


Eesti ettevõte soovib palgata Läti kodaniku rahvuvaheliste vedude autojuhiks. Kodaniku elukoht asub Lätis (elab Eesti-Läti piiril, valdab keeli ja on meile sobilik tööline). Töö algab Eestist, vahest ongi ainult Eestisisesed sõidud ning vastavalt logistikaplaanile võib juhtuda, et mõned nädalad on töö ainult EÜ sees, ilma Eestisse peale-ja mahalaadimata. Kuidas toimub töötaja töötasudelt maksustamine tululmaksu ja töötuskindlustuse ning sotsiaalmaksuga? Kas töötajal on ravikindlustuskaitse, kui sotsiaalmaks tasutakse Eestis?

Vastab MTA spetsialist Reet:

Välismaalasest töötaja puhul tuleb eelkõige määrata kindlaks millises EL-i riigis peab töötaja olema kindlustatud, kuna ülepiirilise töö korral rakendub EL-i määrus 883/2004, mille järgi määratakse töötaja kindlustaja riik (töötaja peab samaaegselt olema kindlustatud ühes liikmesriigis). Määruse artikli 13 lõike 1 kohaselt "isiku suhtes, kes tavaliselt töötab kahes või mitmes liikmesriigis, kohaldatakse õigusakte järgmiselt:

a) kui oluline osa tema tegevusest toimub EL-i liikmesriigis, siis elukohajärgse liikmesriigi õigusakte;

b) kui oluline osa tema tegevusest ei toimu elukohajärgses liikmesriigis, siis selle liikmesriigi õigusakte, kus asub talle tööd andva ettevõtja või tööandja registrisse kantud asukoht või tegevuskoht, kui talle annab tööd üks ettevõtja või tööandja.

Seega kui Eesti tööandja töötaja elukoht on Lätis, kuid ta töötab väljaspool Läti territooriumi, siis ta peab olema kindlustatud Eestis ning tööandja peab pöörduma Sotsiaalkindlustusametisse sellele töötajale tõendi A1 saamiseks, et töötaja saaks sotsmaksuvabalt liikuda EL-i piirides. Sellisel juhul peab tööandja maksma selle töötaja eest sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseid ainult Eestis ning deklareerima deklaratsiooni TSD lisal 2.

Tulumaksuga maksustatakse see osa töötasust, mida mitteresident saab töötamise eest Eestis (tulumaksuseadus § 29 lg 1). Väljaspool Eestit töötamise eest saadud tasu kuulub küll maksustamisele sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksetega, kuid mitte tulumaksuga. Seega, juhul kui mitteresidendist autojuht on kindlustatud Eestis, peab tööandja maksma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseid kogu töötasult, samas tulumaksu vaid sellelt osalt, mida autojuht sai Eestis töötamise eest.

Allikas: rup.ee; Maksu- ja tolliamet

Foto: SXC/Darren Shaw

Tagasi
Kuidas toimub välisriigi töötaja maksustamine?
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks