Avaleht / Uudised

Nädala küsimus: kuidas olla kindel, et kaitsemask ohtlike kemikaalidega töötamisel kahjulike mõjude eest kaitseb?

Igal nädalal ilmuv küsimus ja vastus peegeldab tööelus ettetulevaid töösuhetealaseid probleeme. Küsimuste sünnile on kaasa aidanud inimesed, kes on Tööinspektsiooni poole oma murega pöördunud. Igale küsimusele on vastuse koostanud Tööinspektsiooni spetsialist.

Lugeja küsib: Tööd tehes puutun enamuse tööajast kokku ohtlike kemikaalidega. Tööandja on küll väljastanud kaitsemaski, kuid ma pole kindel, kas see kaitseb piisavalt minu tervist.

Vastab Tööinspektsiooni töökeskkonna nõustamise osakonna juhataja Rein Reisberg: Ohtlike kemikaalide kasutamisel on oluline teada nii kasutatava kemikaali omadusi kui selle kemikaali sisaldust töökeskkonna õhus.  Kemikaali omaduste kohta saab esialgse teabe kemikaali pakendilt ja põhjalikuma ohutuskaardilt. Ohutuskaardil on kirjas, millistes tingimustes võib kemikaali kasutada, milliseid isikukaitsevahendeid tuleb kasutada ning millised on esmaabimeetmed. Tööandja peab tagama, et töötajad on teadlikud tööl kasutatavate ohtlike kemikaalide ohutuskaardi andmetest.

Ohtliku kemikaali sisaldus töökeskkonna õhus selgitatakse välja riskianalüüsi käigus. Kuna tegemist on töötajate tervisekahjustuste ennetamiseks oluliste mõõdistamistega, võib neid läbi viia akrediteeritud või erialase kompetentsuse kinnitust omav mõõtelabori. Heas riskianalüüsis on iga ohtliku kemikaali kohta kirjas nii mõõdistamistulemused kui ka lubatud piirnormid. Ohtlike kemikaalide piirnormid on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 18. septembri 2001. a määrusega nr 293 „Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid”. Riskianalüüsi tulemusi tuleb töötajatele tutvustada.

Teades riskianalüüsi tulemusi ja määruses kehtestatud piirnormi saab hinnata, kas töötamisel on vaja kasutada isikukaitsevahendeid. Isikukaitsevahendi valikul tuleb lähtuda ohutuskaardist ja mõõtmistulemustest. Tihti arvatakse, et ostan kõige odavama, see ju ka töötajate kaitseks mõeldud. Kuid see ei pruugi sobida konkreetse kemikaali ja töökeskkonna jaoks. Samuti ei pruugi sobida ka kõige kallim. See võib olla küll hea mingi kemikaali kasutamisel aga ei kaitse mistahes kemikaali eest. Seega tuleb osta just konkreetsete töötingimuste jaoks sobiv hingamisteede isikukaitsevahend. Mõnel juhul võib selleks olla tolmumask, kuid mõnikord on ainsaks võimaluseks värske õhu juurdevoolu tagavad isikukaitsevahendid.

Vaata lisaks küsimuse ja vastusega seonduvaid Tööelu portaali teemalehti:

Foto: SXC/Anja Ranneberg

 

Tagasi
Nädala küsimus: kuidas olla kindel, et kaitsemask ohtlike kemikaalidega töötamisel kahjulike mõjude eest kaitseb?
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks