Avaleht / Uudised

Tööminutid: Töökeskkonnaspetsialist

10.03.2015


Selle nädala tööminutite saates rääkis Meeli Miidla-Vanatalu, Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja töösuhete järelevalve ja õiguse alal, töökeskkonnaspetsialisti rollist ning tema õigustest ja kohustustest.

Peaaegu juba 15 aastat tagasi 26.07.1999.a. jõustus tänaseni kehtiv töötervishoiu ja tööohutuse seadus.

Kuna seaduse ulatus on lai, siis ei pääse selle täitmisest pea ükski ettevõte või asutus ning vale on arvata, et „meil on ainult 3 töötajat ja pisike kontor ning seega meie neid nõuded täitma ei pea“.

Töölepinguliste suhete korral on töötervishoiu ja tööohutusalane vastutus kenasti määratud: üldine vastutus on tööandjal. Oma huvide tagamiseks lasub tal aga kohustus määrata töökeskkonnaspetsialist või koolitada ennast ise spetsialistiks töökeskkonna alal. Igas ettevõttes, sõltumata selle suurusest, peab olema määratud töökeskkonnaspetsialist.

TTOS § 16 lg 1 kohaselt on töökeskkonnaspetsialist töökeskkonna alal pädev insener või muu töökeskkonnaõpetust saanud spetsialist ettevõttes, keda tööandja on volitanud täitma töötervishoiu- ja tööohutusalaseid ülesandeid. Ta peab tundma töötervishoidu ja tööohutust reguleerivaid õigusakte ja ettevõtte töötingimusi, neid jälgima ja kontrollima ning võtma tarvitusele abinõud töökeskkonna ohutegurite mõju vähendamiseks.

Töökeskkonnaspetsialisti rolli võib täita ka tööandja ise juhatuse liige ise või kasutada ettevõttevälist teenuseosutajat.

Põhjalikud vastused töökeskkonnavoliniku tegevuse kohta saab, kui kuulata sel esmaspäeval eetris olnud Tööminutite saadet.

Allikas: Kuku raadio

Vaata lisaks ka Tööelu portaali teemalehte töökeskkonnaspetsialisti kohta.

 

Tagasi
Tööminutid: Töökeskkonnaspetsialist
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks