Avaleht / Uudised

Töötaja olgu pimedal ajal nähtav

02.12.2012Autor: Andres Jõgiste, Tööinspektsiooni tööinspektor


Sügistalvisel perioodil on taas paslik meelde tuletada, millised ohud kaasnevad hämaras või pimedal ajal töötamisel ja kuidas võimalikke õnnetusi vältida.

Igal aastal juhtub mit­meid raskeid tööõnnetusi, milles osa süüd lasub hä­maras või pimedal ajal töötegija halvas märgatavuses. Tüüpiline on sõi­duki või töömasina alla jäämine. Taolisi õnnetusi on võimalik vältida ohutusriietuse (märguriietuse) kasutuselevõtmisega.

Tööandja on kohustatud oma kulul andma töötaja­le isikukaitsevahendid ja tööriietuse. Ohutusriietusega varustab tööandja töötajaid siis, kui õnnetuse ohtu töökohas toimetajalt ei saa muude vahenditega vältida. Sageli esineb eksiarvamus, et ohutusriietuse kandmine on vaid soovituslik. Vastupidi, pimedal ajal töötamisel on ohutusriietuse kandmine lausa kohustuslik.

Töömasinate ja sõidukite läheduses liikuvate tööta­jate ohutuse tagamine on küllaltki problemaatiline. Õnnetuse vältimine sõl­tub otseselt sellest, kas sõidukijuht märkab lähe­duses liikuvaid töötajaid või mitte. Lähituledega sõi­tev autojuht märkab pime­dal ajal tänava ääres ohutusriietuseta töötajat umbes 40 m kauguselt, kusjuures ohutusriietusega töötaja on märgatav juba 150 m kauguselt. Märgatavusele aitavad kaasa piisav valgustus või kohtvalgustid, transpordi-või ohutulede kasutamine ja võimalusel tööde ajastamine valgele ajale. Samuti on oluline riskide hindamine ja ohutus­riietuse valik. Riskianalüüsi alusel valitakse igale tööle ja olukorrale vastav ohutusriietus ning määratakse riietuse vajalik kaitsetase.

Ohutusriietuse planeerimine ja valik
Ohutusriietuse valimisel tuleb arvesse võtta rõiva kasutusvajadus, näiteks tööasendid, töö mustus ja ilmastikuolud. Töörõivas­te värviks tuleb valida töökeskkonna foonist eristuv värv. Mida roh­kem riietuse värv erineb taustast, seda paremini on see märgatav. Ohutus­riietuse värvi valimisel tuleb arvestada töötaja märgatavusega nii valgel kui ka pimedal ajal. Valge või hele värvus eristub paremini päeval ja hämaras valguses. Tume värv neelab, st imeb endasse olulise osa valgusest. Hästimärgatavas ohutusriietuses võib olla nn fluorestseerivat, peegeldavat või kombineeritud materjali.

Märgatava materjali paigutus ohutusriietusel
Valgustpeegeldavad ma­terjalid peavad olema nähtavad rõivaste igal küljel, samas ei tohiks need raskendada töö tegemist. Peegeldava materjali pa­rim asukoht on võimali­kult madalal varrukal või säärel. Paigutades peegel­dava materjali piisavalt madalale säärele, väldime pimedal ajal ka petlikku kujutist, nagu hõljuks mingi ese õhus.

Ohutusriietuse kasutamine ja hooldus
Tööandja peab tagama ohutusriietuse hoolduse ja korrashoiu.
Tuleb märkida, et peegel­davad materjalid kuluvad kasutamisel ja k aotavad peegeldusvõime enne töö­riietuse enda lõpuni kulumist. Varasemates standardites oli tootjal kohustus teavitada kaitserõivastuse lubatud pesukordade arvu. Uuendatud standardist on see nõue aga välja jäetud.

Töötajate juhendamine
Hoolikas juhendamine parandab töötajate turvalisust.
Ka kogenud töötajatele soovitame aeg-ajalt meelde tuletada tööst tulenevaid ohte, sest aja jooksul ohtudega lihtsalt harjutakse.

Allikas: ajaleht Koit 

Tagasi
Töötaja olgu pimedal ajal nähtav
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks