Avaleht / Uudised

Juhtunud, kuid võinuks juhtumata jääda: pull ründas farmitöölist

12.02.2015


Mis juhtus?

Farmitöölise kohustuseks oli teisi kolleege vajadusel asendada. Ta suundus farmi koplisse, et eemaldada silorullidelt võrk. Koplis viibis koos lehmadega ka pull, keda peeti iseloomult rahulikuks loomaks. Mõnel korral oli farmitööline selle pulli  läheduses tööülesandeid täitnud. Jõudnud neljanda silorullini ning alustanud sellelt võrgu eemaldamist ründas pull töölist selja tagant.

Esmalt sai töötaja pullilt löögi peaga vastu selga, mille tagajärjel kukkus ta pikali. Seejärel viskas pull teda mõnel korral sarvede abil õhku. Kannatanu edasist ei mäleta, sest toibumise hetkeks oli ta suutnud üle kopliaia teele hüpata. Õnneks märkas vigastatud kolleegi traktorist, kes koheselt abi kutsus.

Pulli ootamatu rünnaku tagajärjel murdis farmitööline rangluu, sai roietele raskeid vigastusi ning tekkis õhkrind.

Miks juhtus?

Tööandja hinnangul oli juhtunul ainult üks põhjus – ohutusnõuete rikkumine kannatanu poolt. Tööandja arvates pidanuks kannatanu enne loomad koplist lauta ajama ja alles siis hakkama silopalle lahti harutama.

Töötaja sõnul ei olnud teda keegi antud puhuks välja õpetanud ega juhendamist pakkunud. Sarnasel viisil toimisid kõik teisedki, kes tööülesannete täitmise käigus koplisse sattusid. Erikorraldust loomade siseruumidesse ajamiseks ei olnud. Ka  loomade lauta meelitamine ei ole sugugi ohutu tegevus. Oht, et mõni loom otsustab rünnata, ikkagi säilib.  

Ohutusjuhendis oli küll sätestatud keeld siseneda ainult ühel inimesel loomade pidamise sektsiooni ilma isikukaitsevahenditeta. Praktikas aga selle keeluga ei arvestatud. Samuti jäi ebaselgeks, milliseid isikukaitsevahendeid pidanuksid töötajad antud situatsioonis kasutama.

Riskianalüüsis oli loomadest lähtuvaid ohte käsitletud pinnapealselt. Lisaks oli puudulik töötaja juhendamine ja väljaõpe.

Lähtuvalt nimetatud puudustest nii juhendamisel ja väljaõppes, ohutusjuhendis kui ka riskianalüüsis võis farmitöötajatel tekkida arusaam, et ohutusjuhendites sätestatud nõuded on pelgalt formaalsus. Kõik nimetatud vead viitavad ka puudulikule sisekontrollile.

Kuidas edaspidi sarnaseid tööõnnetusi vältida?

Loomade käitumist on sageli raske ette ennustada. Seda enam on põhjust riskianalüüsis ja ohutusjuhendites loomadega seonduvaid ohte arvestada. Mõelda tuleks võimalikult paljudele ohtudele, seejärel sätestada töötajatele juhised, mis kajastuksid vastavates ohutusjuhendites. Alustada tuleks sellest, millistel puhkudel on üldse töötajal lubatud viibida kohtades, kus potentsiaalselt agressiivne loom võib teda rünnata? Suure tõenäosusega on asendustöötajal risk saada vigastada veelgi suurem, sest loomad ei ole temaga piisavalt harjunud.

Sisekontrolli käigus peaks tööandja muuhulgas välja selgitama, kas töötajad ohutusnõudeid ikka täidavad. Ohutusnõuete mittetäitmise korral tuleks välja selgitada, miks selline olukord on tekkinud? Kui selgub, et ohutusjuhend on puudulik või selles sätestatud juhiseid on , tuleks seda koos läbi arutada ja korrigeerida.

Vaata lisaks järgmisi Tööelu portaali teemalehti:

Foto: SXC/Colin Brough

Tagasi
Juhtunud, kuid võinuks juhtumata jääda: pull ründas farmitöölist
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks