Avaleht / Uudised

Juhtunud, kuid võinuks juhtumata jääda

22.01.2015


Juhtunud, kuid võinuks juhtumata jääda on Tööelu portaalis uus regulaarselt ilmuv rubriik, milles on vaatluse alla võetud üks reaalses elus juhtunud tööõnnetus. Tööinspektsiooni spetsialist analüüsib juhtunud õnnetust ning juhib tähelepanu sellele, mida oleks saanud ning saab tööohutuse seisukohast ette võtta, et sarnaseid juhtumeid edaspidi vältida. Kasulikke näpunäited jagub nii tööandjatele kui ka töötajatele. Tööelu portaal soovib kõigile turvalist töökeskkonda. 

Mis juhtus?

Kanalisatsioonitöödel aiandusühistus olid torud paigaldatud ja toimus kraavi täitmine liivaga. Alltöövõtja veoauto oli kohale jõudnud järjekordse liivakoormaga. Veoki juht keeras auto ringi ja hakkas tagurdama. Samal ajal tihendas 19-aastane ehitustööline, kellel tööstaaži veidi üle 2 nädala, plaattihendajaga pinnast selg auto poole ning ei märganud tagurdavat sõidukit. Lisaks kasutas tööline masina müra summutamiseks kõrvaklappe, mistõttu ta ka ei kuulnud lähenevat autot. Autojuhil oli aga kabiinist taha kehv nähtavus. Ka tema ei pannud pinnasetihendajat tähele. Alles raadiosaatja kaudu sai juht 9 meetri kaugusel olnud kopajuhilt teada, et midagi on väga valesti. Ta peatas auto ja hüppas välja ning nägi, et pinnasetöid teinud noormees oli jäänud auto ja tihendusmasina vahele. Tööõnnetuse tagajärjeks olid rasked sisemised soolevigastused ja kontsluu murd.

Miks juhtus?

Koostöö peatöövõtja ja alltöövõtja vahel oli halvasti korraldatud. Kuigi tööandja esitas õnnetuse uurimise käigus ohutusjuhendi, milles oli määratud liikluskorralduse eest vastutav isik, kes oleks pidanud autojuhti manöövri läbiviimise ajal märguannetega juhendama, siis antud olukorras seda ei tehtud. Autojuht ei olnud samuti kehtestatud korrast aru saanud. Hiljem selgus, et juht oli kraavi pervel rahulikult niisama istuvaid töömehi käsitlenud märgina sellest, et igasugune oht puudub. Ei ole ka välistatud, et ohutusjuhend koostati või seda täiendati alles pärast õnnetuse juhtumist.

Kuidas edaspidi sarnaseid tööõnnetusi vältida?

Suure veokiga tagurdamine on tavaliselt ohtlik toiming. Inimestele otsasõidu vältimiseks on vaja kindlasti kasutusele võtta ohutusmeetmed. Selleks võivad olla näiteks signaali andmine enne sõiduki liikuma hakkamist (antud juhul poleks see tõenäoliselt aidanud), signaliseerija määramine, tahavaatepeegli kasutamine vm. Kindlasti  peaksid ohutusjuhendis kehtestatud meetmed olema ka täitmiseks ning mitte jääma pelgaks formaalsuseks paberil. Ohutusjuhendit tuleb tutvustada kõikidele töötajatele, seda eriti juhul, kui ühel objektil töötavad kahe või enama tööandja töötajad. Kindlasti tuleks kontrollida, kas ohutusnõudeid ikka täidetakse. Vajadusel tuleks anda töötajatele täiendavaid selgitusi ning veenduda, et nad on nendest ka õigesti aru saanud. Paraku selgub sageli tööõnnetuse uurimise käigus, et ohutusjuhend on küll  koostatud, ent ai-nult nendeks puhkudeks, mil keegi tuleb tööohutusreeglite täitmist kontrollima. Reaalsetes töösituatsioonides ohutusnõudeid aga ei täideta.

Vaata lisaks Tööelu portaali tegevusalapõhiseid teemalehti:

Tagasi
Juhtunud, kuid võinuks juhtumata jääda
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks