Avaleht / Uudised

Töötajatele ja tööandjatele anti nõu 50 000 korral

16.01.2015


Tööinspektsioon on juba seitse aastat tegelenud aktiivselt teavitustööga töösuhete teemadel. Vajadus töösuhetealase nõustamise järele on jätkuvalt olemas nii töötajatel kui tööandjatel. 2014. aastal pöörduti Tööinspektsiooni juristide poole ligi 50 000 korral. Kõige rohkem kasutati juristi infotelefoniteenust, kust saadi vastuseid 40 954 korral. Järgnevad e-kirja teel pöördumised, millele vastati 4664 puhul, ning nõustamised juristi vastuvõtul, kus käidi 3931 korda.

Töösuhte nõustamistalituse juhataja Anni Raigna sõnul soovivad inimesed teada eelkõige töölepingu ülesütlemise tingimusi, puhkuste kasutamisega seonduvat, töötasu maksmise põhimõtteid ning nõudeid töö- ja puhkeajale. Infotelefonile helistatakse kõige enam, sest see on kiireim viis teabe saamiseks. E-kirja saadavad pigem need inimesed, kes soovivad kirjalikku selgitust, mida vajadusel ka tööandjale või töötajale näidata. „Vastuvõtule tulijate soov on aga eelkõige töösuhetega seotud dokumentide näitamine juristile, et nende alusel oma küsimustele vastused saada,“ lisas Raigna.

Tööinspektsiooni nõustamisteenus on muutunud aasta-aastalt kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks. Eelmise aasta lõpus lisandus juristi infotelefonile eraldi keelevalik, et ka venekeelseid kliente paremini teenindada. Juristi vastuvõtul oli võimalus käia Tallinna, Tartu, Viljandi, Valga, Jõgeva, Põlva, Valga, Võru, Narva, Jõhvi, Rakvere, Pärnu, Haapsalu, Paide, Rapla ja Kuressaare kontorites. Sel aastal on kavas aga juristi vastuvõtte laiendada ka maakondlikesse tõmbekeskustesse. Juba jaanuari lõpus avatakse kontor Põltsamaal, kus hakkavad töösuhete ja töökeskkonna küsimustele vastama jurist ja tööinspektor.

Rahulolu Tööinspektsiooni poolt pakutava teenusega ei näita mitte ainult kõrged numbrid, vaid seda kinnitab ka klientidelt saadud tagasiside. 2014. aastal tellitud rahulolu-uuringust selgus, et 95% Tööinspektsiooni nõustamisteenuse kasutajatest on valmis seda ka teistele soovitama. Teenust hinnatakse vastanute sõnul kõrgelt, sest see aitab töötajaid ja tööandjaid tööõiguse põhimõtete mõistmisel. Tööinspektor-juristide vastuseid peetakse usaldusväärseks ning saadud abi tekitab turvatunnet tööelus osalemiseks.

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on Tööinspektsiooni nõustamisteenus olulise tähtsusega probleemide ennetamisel ja ärahoidmisel nii töösuhetes kui töötervishoiu ja tööohutuse valdkondades. Nõustamisteenusel on oluline roll ka riikliku järelevalve läbiviimisel ja sellel on selgelt preventiivne meede. Seetõttu on 2015. aastal kavas järjest enam panustada just töötervishoiu ja tööohutuse teemadega seotud küsimustele vastamisse ning nõustamisse neis valdkondades.

Tööinspektsiooni infotelefon (640 6000) töötab igal tööpäeval kell 9.00-16.30. E-kirju on võimalik saata jurist@ti.ee ning vastuvõtud toimuvad linnades üle Eesti, nende kohta saab infot Tööinspektsiooni kodulehelt www.ti.ee.

Erinevatele töösuhetealastele küsimustele on võimalik vastuseid leida ka Tööelu portaalist.

Allikas: Tööinspektsioon

Tagasi
Töötajatele ja tööandjatele anti nõu 50 000 korral
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks