Avaleht / Uudised

Tööminutid: tööalane ärakasutamine II

09.12.2014


8. detsembril eetris olnud Tööminutite saates jätkas Tööinspektsiooni nõunik Niina Siitam eelmisel nädalal pooleli jäänud teemakäsitlust tööalasest ärakasutamisest.

Nagu eelmisel korral mainitud sai, ei sätesta Eesti seadused selgesõnaliselt mõistet tööalane ärakasutamine ega näe ette selle rakendamise keeldu.

Küll on aga Töölepingu seaduses mitmeid sätteid, milles võib leida tööalase ärakasutamise keeldu.

Nendeks on näiteks:

  • kohustus maksta töötajale tehtud töö eest kokkulepitud töötasu, mis ei tohi olla täistööajaga töötamise korral alla Vabariigi valitsuse kehtestatud tööalammäära;
  • kohustus sõlmida kirjalik tööleping, mis tähendab, et tööleping peab olema allkirjastatud lepingu poolte poolt omakäeliselt;
  • töötaja õigus keelduda tööandja antud korraldusest, kui see ei ole seotud töölepingu, kollektiivlepingu ega seadusega, välja arvatud tööhädavajadus;
  • kohustus tagada töötajale kokkulepitud töö- ja puhkeaeg, pidada tööaja arvestust, näha tööaja korraldamisel ette tööaja-, ületunnitöö- ja öötööpiiranguid, samuti seaduses sätestatud miinimumnorme igapäevase ja iganädalase puhkeaja kestusele.

Millised Töölepingu seadusest tulenevad sätted aitavad veel ära hoida tööalast ärakasutamist? Kuidas on õiguspärane rakendada töötaja varalist vastutust? Mida peab varalise vastutuse kokkulepe sisaldama? Millal saab töötasu vähendada?

Kuula värsket Tööminutite saadet ning saa vastused tööalase ärakasutamise teemaga seonduvatele küsimustele. 

Allikas: Kuku raadio

Foto: SXC

Vaatal lisaks Tööelu portaali töölepingu seaduse selgituste teemalehte.

Tagasi
Tööminutid: tööalane ärakasutamine II
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks