Avaleht / Uudised

Rahvusvaheline päev naistevastase vägivalla lõpetamiseks – 25. november

23.11.2012Aruanne „Vägivald ja ahistamine töökohal: Euroopa ülevaade” põhineb rahvusvahelisel statistikal ja teaduslikel uuringutel, mis kirjeldavad vägivalla põhjusi ja tagajärgi töökohal. Uurimuses tõdetakse, et ka perevägivald võib laieneda töökohta. Teisest küljest on naised oma töökohal sageli ühiskonna muude liikmete vägivalla objektideks, sest enamik sotsiaalhooldus- ja teenindussektori töötajaist on naised.

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri koordinatsioonikeskuste võrgustiku uurimus kinnitab, et jätkuvalt on Euroopa Liidu kodanike teadlikkus vägivallast ja ahistamisest väga madal ning probleeme kas ei osata või ei taheta märgata. Seetõttu on vajalik levitada ja jagada infot vägivalla ja ahistamise ennetamise ja teadvustamise osas. Vägivalla ja ahistamise juhtumid on väga erinevad riigiti ja tegevusvaldkonniti, mistõttu tuleb nendele lähenda erinevalt.  Tegemist on ka väga tundliku ja delikaatse teemaga, mis tihtipeale raskendab asjaolusid. Mitmed meetodid, mida soovitavad EL (Euroopa Liit), WHO (Maailma Terviseorganisatsioon) ja ILO (Rahvusvaheline Tööorganisatsioon) ja rahvusvahelised eksperdid on leitavad aruandest.

„Workplace Violence and Harassment: a European Picture”(„Vägivald ja ahistamine töökohal: Euroopa ülevaade”, ainult inglise keeles)

Lugege EU-OSHA väljaandeid soolise võrdõiguslikkuse teemadel

Täiendav teave selle kohta, kuidas vältida naistevastast vägivalda töökohal

Allikas: EU-OSHA

Tagasi
Rahvusvaheline päev naistevastase vägivalla lõpetamiseks – 25. november
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks