Avaleht / Uudised

Juhtunud, kuid võinuks juhtumata jääda: õnnetus saeteraga

04.12.2014


Juhtunud, kuid võinuks juhtumata jääda on Tööelu portaalis uus regulaarselt ilmuv rubriik, milles on vaatluse alla võetud üks reaalses elus juhtunud tööõnnetus. Tööinspektsiooni töökeskkonna nõustaja Jaan Kiviall analüüsib juhtunud õnnetust ning juhib tähelepanu sellele, mida oleks saanud ning saab tööohutuse seisukohast ette võtta, et sarnaseid juhtumeid edaspidi vältida. Kasulikke näpunäited jagub nii tööandjatele kui ka töötajatele. Tööelu portaal soovib kõigile turvalist töökeskkonda. 

Mis juhtus?

Mööbli puitdetaili saagimisel eemaldas töötaja formaatsae F92T Altendorf kaitsekatte. Samuti ei kasutanud ta detaili lükkamisel tõukurit (see vältinuks vajadust kätt saetera ligidale viia). Töö käigus libises vasak käsi üle saetera. Selle tagajärjel said 4 sõrme raskelt vigastada. Ühe sõrme-dest amputeeris saag peaaegu täielikult. Kannatanu seletuste kohaselt oli tal sel moel muga-vam töötada. Ka tõukuri kasutamist ei pidanud ta vajalikuks.

Miks juhtus?

Esmapilgul tundub kõik selge olevat – kannatanu rikkus tõsiselt ohutusnõudeid ja sai lõpuks kurva õppetunni. Sarnase järelduse võib teha, tutvudes ka tööandja poolt koostatud tööõnnetu-se raportiga.

Siiski ei ole süüdi ainult töötaja. Vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele on tööandja kohustatud  teavitama töötajat kõigist ohutusnõuetest ja kontrollima ka nende täitmist. Kontroll oli antud juhul puudulik.

Ohutusnõuded tuleb sätestada kirjalikult tööohutusjuhendis. See aga puudus täiesti.

Uuele töötajale tuleb korraldada reeglina väljaõpe praktiliste töövõtete omandamiseks. Ka see oli jäänud tegemata.

Kuidas edaspidi sarnaseid tööõnnetusi vältida?

Töötaja juhendamise ja ohutusjuhendi eesmärk ei peaks olema ainult temalt allkirja saamine selle kohta, et ta on läbinud väljaõppe ja tutvunud ohutusjuhendiga, vaid tööohutusjuhendi si-suline mõistmine ning ohutute töövõtete kasutamine tööülesannete täitmisel. Kui töötaja leiab, et  mõni ohutusjuhendis sätestatud nõue on tarbetu, tuleks talle selgitada selle vajalikkust. Siinkohal võiks kasuks tulla ka mõningate juba toimunud (kas oma ettevõttes või mujal juhtu-nud) tööõnnetuste asjaolude tutvustamine töötajatele.

Töötaja väljaõppe mõte ei seisne ka ainult õigete töövõtete ette näitamises, vaid peaks sisal-dama  juhendajapoolset kontrolli, kas uus töötaja ikka kasutab õigeid ja ohutuid töövõtteid. Tööohutusjuhendis sätestatud reeglite rikkumise puhul tuleks koheselt sekkuda. Kui valede ja ohtlike töövõtete kasutamisele järjekindlalt tähelepanu juhtida, võib loota, et nende korrektne täitmine saab harjumuseks.

Lisaks kõigele eelnevale oleks tööandja pidanud sisekontrolli käigus mainitud tööohutusalaseid puudusi märkama ja vajalikke abinõusid rakendama. Antud juhul tegi tööandja aga asjatundma-tuid järeldusi ega tunnistanud tegematajätmisi. Ainult kannatanu süüdistamine olukorda töö-keskkonnas kahjuks ei paranda.

Vaata lisaks teemakohaseid lehti Tööelu portaalist:

Foto: SXC/Robert Linder 

Tagasi
Juhtunud, kuid võinuks juhtumata jääda: õnnetus saeteraga
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks