Avaleht / Uudised

Kas lapsehoolduspuhkuselt naasnul on õigus saada tagasi oma töökoht?

24.11.2014


Igal nädalal ilmuv küsimus ja vastus peegeldab tööelus ettetulevaid töösuhetealaseid probleeme. Küsimuste sünnile on kaasa aidanud inimesed, kes on Tööinspektsiooni poole oma murega pöördunud. Igale küsimusele on vastuse koostanud Tööinspektsiooni jurist.

Lugeja küsib: Laps on mul kaheaastane, soovin nüüd lapsehoolduspuhkuse lõpetada ja tööle tagasi minna. Tööandja on suuliselt öelnud, et tal pole mulle sama tööd anda, mida enne tegin. Tean, et sama töö on alles, sellel kohal töötab minu asendaja. Kas mul on õigus saada oma töökoht tagasi?

Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Liis Valdmets: Lapsehoolduspuhkuse lõpetanud töötajal on õigus jätkata samal töökohal samade tingimustega, mis enne puhkusele minekut. Lapsehoolduspuhkuse katkestamise või lõppemise järel on töötajal õigus samale tööle ja töötasule, milles oldi tööandjaga kokku lepitud enne puhkusele jäämist. Seega töötajal on õigus nõuda töölepingujärgset tööd töölepingus kokkulepitud tingimustel. Töölepingus kokkulepitud tingimusi võib muuta ainult poolte kokkuleppel.

Kui tööandja on võtnud tööle asendaja tähtajatu töölepinguga ja Teie soovite tööle tagasi minna, siis tekib koondamise olukord kuna ühel ametikohal töötab kaks inimest. Koondamisel tuleb tööandjal järgida töölepingu seaduse § 89 lg-s 5 olevat piirangut, mille kohaselt alla 3-aastast last kasvataval vanemal on koondamisel eelisõigus tööle jääda. See tähendab, et kui temaga võrreldaval ametikohal töötab veel isikuid, kellel nii väikseid lapsi pole, tuleb koondatav valida nende töötajate hulgast. Koondamine on tööandja otsus ja töötaja seda nõuda ei saa ehk otsuse, keda koondada ja keda mitte, langetab ikkagi tööandja.

Enne töölepingu ülesütlemist koondamise tõttu peab tööandja pakkuma töötajale võimaluse korral teist tööd. Tööandja korraldab vajaduse korral töötaja täiendusõppe või muudab töötaja töötingimusi, kui muudatused ei põhjusta talle ebaproportsionaalselt suuri kulusid. Samas tasub silmas pidada, et kui töötajale pakutav vaba koht ei sobi, toimub koondamine vastavalt seaduses ette nähtud etteteatamistähtaegadele ja hüvitise maksmisega.

Kui töötaja leiab, et tööleping on teise poole poolt õigusvastaselt üles öeldud, siis tuleb tal tühisus maksma panna ja nõuda töövaidlusorganis ülesütlemise tühisuse tuvastamist. Õigus esitada hagi või avaldus töövaidlusorganisse töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamiseks on 30 kalendripäeva jooksul. Viidatud tähtaeg hakkab kulgema ülesütlemisavalduse kättesaamisest (mitte töölepingu lõppemisest).

Vaata lisaks Tööelu portaali teemalehte lapsehooludspuhkuse kohta

Allikas. Tööinspektsioon

Foto: SXC/Wong Mei Teng

 

 

Tagasi
Kas lapsehoolduspuhkuselt naasnul on õigus saada tagasi oma töökoht?
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks