Avaleht / Uudised

Juhtunud, kuid võinuks juhtumata jääda

20.11.2014


Juhtunud, kuid võinuks juhtumata jääda on Tööelu portaalis uus regulaarselt ilmuv rubriik, milles on vaatluse alla võetud üks reaalses elus juhtunud tööõnnetus. Tööinspektsiooni töökeskkonna nõustaja Jaan Kiviall analüüsib juhtunud õnnetust ning juhib tähelepanu sellele, mida oleks saanud ning saab tööohutuse seisukohast ette võtta, et sarnaseid juhtumeid edaspidi vältida. Kasulikke näpunäited jagub nii tööandjatele kui ka töötajatele. Tööelu portaal soovib kõigile turvalist töökeskkonda.

Mis juhtus?

Ehitaja kasutas ukseavale servaplekkide paigaldamiseks redelit. Töö ajaks ta ust ei lukustanud. Kui teine töötaja soovis ust avada, nõustus ta sellega, ise selleks ajaks redelilt maha laskumata. Ukse sulgurhoob lükkas aga redeli viltusesse asendisse, töötaja kaotas tasakaalu, jalg libises pulkade vahelt läbi ja töötaja jäi rippuvasse asendisse, murdes seejuures reieluu.

Miks juhtus?

  • Kannatanu ei osanud ette näha, et teist töötajat uksest läbi lastes võib redel nihkuda viltusesse asendisse ukse sulgurhoova liikumisest tulenevalt.
  • Riskianalüüsis ning ohutusjuhendis olid sootuks käsitlemata jäänud redelil töötamise riskid läbi-käiguteedel. Seetõttu jäi ka töötaja juhendamine puudulikuks.
  • Tööandja ei pööranud töökeskkonna sisekontrolli käigus tähelepanu puudustele riskianalüüsi ja ohutusjuhendite kvaliteedis.

Kuidas edaspidi sarnaseid tööõnnetusi vältida?

Redeliga töötades juhtub märkimisväärsel hulgal tööõnnetusi. Seetõttu peaks tööandja hinda-ma hoolikalt riske, mis tekivad redeli kasutamisel. Lisaks ohtudele tuleks läbikäiguteedel tähele-panu pöörata ka riskidele, mis kaasnevad redeli vale nurga alla paigutamisega, libisemisvastaste otsikute puudumisega, töövahendi halva seisukorraga, tööde teostamisega redelil kahe käega jm. Seejuures tuleks silmas pidada oma ettevõtte iseärasusi.

Ohutusjuhendis tuleks esitada selged juhised ohutuks tööks. Töötades redeliga läbikäikude juu-res, kus võib tekkida oht, et mõni möödakäija kogemata redelit kogemata lükkab, võiks nõuda ukse lukustamist, valvet teise töötaja poolt, redelilt laskumist möödumise ajaks jm.

Uue töötaja väljaõppe käigus tuleks pöörata tähelepanu ka töövõtetele redelite kasutamisel. Sisekontrolli läbi viies peaks jälgima, et töötajad esitatud nõudeid täidaksid.

Vaata lisaks ka tööohutuse õppefilmi redeli kasutamisest.

Lisainformatsiooni redeli kasutamise kohta leiab ka Tööinspektsiooni voldikust Tellingu ja redeli kasutamise meelespea.

Foto:SXC/Svilen Milev

Tagasi
Juhtunud, kuid võinuks juhtumata jääda
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks