Avaleht / Uudised

Juhtunud, kuid võinuks juhtumata jääda

30.10.2014


Juhtunud, kuid võinuks juhtumata jääda on Tööelu portaalis uus regulaarselt ilmuv rubriik, milles on vaatluse alla võetud üks reaalses elus juhtunud tööõnnetus. Tööinspektsiooni töökeskkonna nõustaja Jaan Kiviall analüüsib juhtunud õnnetust ning juhib tähelepanu sellele, mida oleks saanud ning saab tööohutuse seisukohast ette võtta, et sarnaseid juhtumeid edaspidi vältida. Kasulikke näpunäited jagub nii tööandjatele kui ka töötajatele. Tööelu portaal soovib kõigile turvalist töökeskkonda.

Mis juhtus?

31-aastane keevitaja tegi remondisoleval laeval keevitustöid liftišahti ümbruses. Keevitustööde läbiviimiseks paigaldatud aluse olid samas kohas töötanud koostetöölised metalltahvlite kohale-toimetamise ajaks ajutiselt lahti monteerinud.

Töö jätkamiseks tegi keevitaja ise prussidest ajutise tööaluse mõõtudega 2 korda 6 meetrit. Selleks paigaldas ta lühematele, liftišahti konstruktsioonidele toetuvatele kandvatele prussidele pikemad prussid. Edasise töö käigus purunes üks tööaluse kandvatest prussidest (5x15 cm) ning keevitaja kukkus 4 meetril kõrguselt pea ees trümmi ja sai raskeid vigastusi. Tööline suri hiljem haiglas.

Miks juhtus?

Otsene õnnetuse põhjus oli ebapiisava tugevusega prussi kasutamine ajutise tööaluse konst-ruktsioonis. Ajutise tööplatvormi tegi endale töötaja, kes ei olnud selleks väljaõpet saanud.

Hukkunu ei kasutanud kaitsekiivrit, mille oli tööandja talle andnud.

Kuidas edaspidi sarnaseid tööõnnetusi vältida?

Ajutise tööplatvormi kõrgtöö jaoks valmistamine on vägagi vastutusrikas töö. Seda ei tohiks teha kogemusteta töötaja. Kindlasti ei tohiks töötaja ise leiutada aluse konstruktsiooni. Suure ristlõikega pruss (5x15 cm) võib siiski alt vedada, sest selle sees võib olla suurem oksakoht või on materjal ebakvaliteetne.

Kõrgtöös kasutatavate platvormide ehitamine võiks jääda selleks määratud ja välja õpetatud töötajate ülesandeks. Kasuks oleksid tulnud ka läbimõeldud juhised tööplatvormide ehitamiseks (milline materjal, mõõdud, konstruktsioon).

Konstruktsioon tulnuks eelnevalt üle vaadata ja kasutusse lubada pädeva isiku loal. Isikukaitsevahendite kasutamisesse tulnuks sisekontrolli käigus nõudlikumalt suhtuda.

Tutvu ka Tööelu portaali tegevusalapõhiste juhenditega:

Vaata lisaks Tööelu portaali teemalehti:

Foto: SXC/Alejandro Mac_as

Tagasi
Juhtunud, kuid võinuks juhtumata jääda
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks