Avaleht / Uudised

Minister Kütt: hoiakud töösuhetes on näidanud positiivseid arenguid

16.09.2014


Sotsiaalministeerium esitleb täna, 16. septembril Tallinnas möödunud aastal läbi viidud neljanda soolise võrdõiguslikkuse monitooringu tulemusi ja artiklikogumikku. Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastusel läbi viidud elanikkonna uuring otsis vastuseid ühiskondlikku soolist tasakaalu, naiste ja meeste hoiakuid ning kogemusi puudutavatele küsimustele.

Neljas soolise võrdõiguslikkuse monitooring selgitas välja, et enim on positiivseid muutusi toimunud töö valdkonnas. Vähenenud on stereotüüpne mõtlemine ametite soolisest sobivusest ning enam nõustutakse, et naised saavad hakkama tehnilisi oskusi nõudvatel ja mehed hooldamisega seotud erialadel. Seevastu era- ja haridussfääris on hoiakud visamad muutuma. Naised ja mehed tajuvad ka oma positsiooni ühiskonnas erinevalt. Ainult 15% naisi leiab, et Eestis on mehed ja naised ühiskonnas võrdväärsel positsioonil, meestest arvas nii 35%. Märgatavalt on suurenenud naiste osakaal, kes arvab, et naisi peaks tipp-poliitikas enam olema.

„Käesolev monitooring on järjekorras neljas ning tähistab juba kümmet aastat soolise võrdõiguslikkuse monitooringuid Eestis. Kindlasti tuleks uuringut ka edaspidi läbi viia, et saada ülevaade Eesti meeste ja naiste hoiakute, kogemuste ja käitumise kohta erinevates eluvaldkondades,“ ütles sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt. „Hea on tõdeda, et veel hiljuti nii visadena tundunud hoiakud töösuhetes on just enim näidanud positiivseid arenguid. Näiteks on hakanud hägustuma mõisted „naiste tööd“ ja „meeste tööd“. Samas on just tööelu valdkond, kus on riigil kõige lihtsam ja kõige rohkem võimalusi panustada soolise võrdõiguslikkuse edendamisesse, mis muidugi ei tähenda, et riigi toetus selle valdkonnaga ainult piirduks. Kui inimesed tunnustavad üksteist eelkõige oma oskuste, teadmiste ja soovide põhjal, mitte sootunnuste alusel on inimestel rohkem julgust ja vabadust tegeleda nende aladega, mis on neile tõeliselt südamelähedased ja sellistest inimestest võidab kogu ühiskond,“ lisas minister Kütt.

„Küsitluse käigus leidis vaid 35% Eesti meestest ja 15% naistest, et naised ja mehed on ühiskonnas võrdväärsed. Ometi nõustub valdav osa meestest ja naistest, et ühiskond, kus naised ja mehed on võrdsed, on hea ühiskond ning naiste panust palgatööl tuleks enam hinnata. Samuti oodatakse, et otsustavalt suureneks meeste osa laste kasvatamisel. Teisedki sarnased hoiakud viitavad võimalusele, et soolist ebavõrdsust tekitavad sotsiaalsed piirid on muutumas,“ tõi mõningaid uuringu tulemusi välja Tallinna Ülikooli teadur ning monitooringu artiklikogumiku toimetaja Triin Roosalu.

Neid ja muid tulemusi ning viimase kümne aasta arenguid tutvustavad tänasel esitlusel Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja Katri Eespere, soolise võrdõiguslikkuse monitooringu artiklikogumiku toimetaja Triin Roosalu, sotsiaalteaduste doktor Leeni Hansson ning Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi esindaja Christian Veske.

Tutvuge uuringu materjalidega.

Allikas: Sotsiaalministeerium

Tagasi
Minister Kütt: hoiakud töösuhetes on näidanud positiivseid arenguid
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks