Avaleht / Uudised

Uus veebilehekülg hoiatab töötajaid ja tööandjaid ohupiktogrammide abil

13.11.2012Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuur (EU-OSHA)  avaldas veebivahendi, mis  teavitab ohtlike kemikaalide märgistamise muudatustest ning aitab tõsta inimeste sellealast teadlikkust.

Uus veebivahend sisaldab filmi „Ohtlik: kemikaalid!”, posterit ja reklaamlehte. Filmi peategelane on taaskord  Napo, kes on tuttav joonisfilmide seeriast, mis  tutvustavad humoorikalt ja meeldejääval viisil töökoha ohutust ja tervishoidu.

„Euroopa Liidu liikmesriigid hakkavad järk-järgult kasutama üldise ühtlustatud süsteemi osana kemikaalide uusi ohupiktogramme,“ sõnas EU-OSHA Eesti koordinatsioonikeskuse juht Kristel Plangi. „Hiljutine Euroopa Kemikaaliameti uuring näitas, et sageli ei tunta paljusid piktogramme ära ega saada neist õigesti aru. Veebivahend tuletab tööandjaile ja töötajaile meelde uusi märgistusi ning teeb selgeks, miks on tähtis järgida tööl ohutusnõudeid.“

„Ligikaudu 15% Euroopa töötajaist käitleb igapäevases töös ohtlikke aineid. Üksainus kokkupuude mõne sellise ainega võib kahjustada töötaja tervist ning mõjud võivad ulatuda kergest silma- või nahaärritusest astma, sünnikahjustuste ja vähini. EU-OSHA soovib tagada, et töötajad ja tööandjad tunneksid ära uued kemikaalide ohupiktogrammid ning käitleksid ohtlikke aineid ettevaatlikult,“ rääkis Plangi.

EU-OSHA toetab Euroopa Komisjoni jõupingutusi, mille eesmärk on teadvustada muudatusi märgistusnõuetes ja nende tähtsust töökohal. Veebivahendi ning mitmesuguste lisaõppematerjalide ja juhenditega saab tutvuda spetsiaalses veebijaotises. Samas jaotises on korduvad küsimused CLP-määruse (ohtlike ainete klassifitseerimise, märgistuse ja pakendamise Euroopa Liidu määrus) ja REACH-määruse (kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitlev määrus) kohta, mis selgitavad teemat põhjalikumalt.

Lingid:

Jälgige EU-OSHA tegemisi Twitteris, lugege agentuuri blogi või tellige kuukiri OSHmail. Samuti saate tellida EU-OSHA tavauudiste ja -teabega RSS-uudistevoo.

Lisainformatsioon:
Kristel Plangi
EU-OSHA Eesti koordinatsioonikeskuse juht
Tel: +372 626 9414; 53 427 785
E-mail: kristel.plangi@ti.ee

Allikas: EU-OSHA 

Tagasi
Uus veebilehekülg hoiatab töötajaid ja tööandjaid ohupiktogrammide abil
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks