Avaleht / Uudised

Nädala küsimus: kust leiab andmeid varasema töötamise kohta, kui neid endal säilinud ei ole?

08.09.2014


Igal nädalal ilmuv küsimus ja vastus peegeldab tööelus ettetulevaid töösuhetealaseid probleeme. Küsimuste sünnile on kaasa aidanud inimesed, kes on Tööinspektsiooni poole oma murega pöördunud. Igale küsimusele on vastuse koostanud Tööinspektsiooni jurist.

Lugeja küsib: Tekkis probleem pensioniõigusliku staaži tõendamisega. Kust ja kellelt on õigus saada oma varasema töötamise kohta andmeid kui endal neid säilinud ei ole?

Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Urve Stroom: Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 28 lg 2 p 12 kohaselt on tööandjal kohustus töötaja nõudmisel anda andmeid temale arvutatud ja makstud või maksmisele kuuluva töötasu kohta ning muid töötajat või töösuhet iseloomustavaid teatisi. Kui pensioniõiguslikku staaži pole 1999. aastast varasemate aastate kohta võimalik tööraamatu või muu töölepingu kirjaliku dokumendiga tõendada, sest need pole säilinud, tuleb pöörduda töötamist tõendava dokumendi saamiseks tollase tööandja poole. TLS § 131 lõige 2 kohaselt tuleb enne 01.07.2009 sõlmitud töölepinguid varem kehtinud töölepingu seaduse alusel säilitada 50 aastat töölepingu lõppemisest.

Endise tööandja puudumisel saab pöörduda Rahvusarhiivi (www.ra.ee) poole. Seal säilitatakse tegevuse lõpetanud ettevõtete dokumente.

Kehtivas TLS-s on sätestatud veel mõned dokumentide säilitamisega seotud tähtajad: nimelt säilitab tööandja TLS § 5 lõike 5 kohaselt töölepingu kirjalikku dokumenti selle kehtivuse ajal ning 10 aastat töölepingu lõppemisest arvates. Tööandja käes olev tööraamat tuleb alates 2009. aasta juulist TLS § 133 järgi anda töötajale töölepingu lõppemisel või esitada tööraamatu andmete registreerimiseks asu- või elukohajärgsesse Sotsiaalkindlustusameti osakonda, kui töötaja pole ühe aasta möödumisel töösuhte lõppemisest seda välja võtnud (TLS § 134).

Tutvu ka Tööelu portaali vastava teemalehega töösuhtest tulenevate dokumentide säilitamise kohta.

Foto: SXC/Svilen Milev

Tagasi
Nädala küsimus: kust leiab andmeid varasema töötamise kohta, kui neid endal säilinud ei ole?
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks