Avaleht / Uudised

Nädala küsimus ja vastus

Igal nädalal ilmuv küsimus ja vastus peegeldab tööelus ettetulevaid töösuhetealaseid probleeme. Küsimuste sünnile on kaasa aidanud inimesed, kes on Tööinspektsiooni poole oma murega pöördunud. Igale küsimusele on vastuse koostanud Tööinspektsiooni jurist.

Lugeja küsib: Alustasin töösuhet praeguse tööandja juures juunis. Töö kuvariga moodustab 90% minu tööajast. Augusti alguses läbisin töötervishoiu kontrolli ja silmaarst kinnitas minu nägemisteravuse langust ja seda, et vajan igapäevaselt prille. Minu tööandja tõlgendab määrusesätet nii, et kui kolme aasta pärast korralises kontrollis tuvastatakse nägemisteravuse langus võrreldes diagnoosiga esimesel visiidil selle tööandja juures töötamise ajal, siis tekib ka minul võimalus saada tööandja poolt kompensatsiooni prillide ostmiseks. Kuna tervislik seisund pole tööandja süül halvenenud, pole mulle prillide kompensatsiooni ette nähtud. Kas lühema kui 3-aastase staažiga prille vajavaid töötajaid koheldakse õiglaselt?

Vastab Tööinspektsiooni töökeskkonna nõustaja Jaan Kiviall: Vastavalt „Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuete“ § 3 lg 6 on tööandja kohustatud hankima arsti tõendi alusel töötajale kuvariga tööks ettenähtud prillid või muud nägemisteravust korrigeerivad abivahendid või kokkuleppel töötajaga hüvitama nende maksumuse juhul, kui tervisekontrolli käigus selgub, et töötaja nägemisteravus on vähenenud. Siinjuures ei ole sätestatud, et mainitud tööandja kohustus kehtiks ainult juhul, kui nägemisteravuse vähenemine on toimunud just antud tööandja juures töötamise ajal ja et see on selgunud korduva tervisekontrolli käigus. Tööandja kohustus ei ole seatud sõltuvusse ka töötaja minimaalsest tööstaažist tööandja juures.

Tööinspektsioon on seisukohal, et kui tervisekontrolli tulemusena on töötervishoiuarst fikseerinud kirjalikult töötaja nägemisteravuse vähenemise (ka esimesel tervisekontrollil antud tööandja juures töötades), tekib tööandjal nägemisteravust korrigeerivate abivahendite (prillide) hankimise või hüvitamise kohustus. 

Vaata küsimusega seonduvaid Tööelu portaali teemalehti:

Vaata lisaks ka viite lihtsat harjutust silmadele.

Foto: SXC/Cathy Kaplan 

Tagasi
Nädala küsimus ja vastus
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks