Avaleht / Uudised

Soomes registreeriti 2010. aastal iga 10 000 töötaja kohta 24 kutsehaiguse juhtu

13.11.20122010. aastal registreeriti Soome Töötervihoiu Instituudi juures Kutsehaiguste registris (FROD) kokku 5839 (diagnoositud ja haiguskahtlusega) kutsehaigust, s.o. 24 juhtumit 10 000 töötaja kohta. 2005. aastal oli see arv 7038 (29.3 juhtumit 10 000 töötaja kohta), ja aastal 2009 - 6299 (25.6 juhtumit 10 000 töötaja kohta).

Müra on kõige olulisem kutsehaiguse põhjus
Mürast põhjustatud kuulmiskahjustusest teatati kokku 1546 korral, 8% vähem kui 2009. aastal, meeste puhul kümme korda rohkem kui naiste puhul. Enim  esineb see tselluloosi, paberi ja paberitoodete tootmisel ja sõidukite kasutamisel. Enamus paberitööstuse töötajate vigastustest on põhjustanud kokkupuude valju müraga aastakümnete jooksul.

Nahakutsehaigusega  patsiendid on keskmisest nooremad

Naistel esineb nahakutsehaigust sagedamini kui meestel. Keskmine FRODis registreeritud dermatiiti põdeva inimese vanus oli 40 aastat. 1059 juhtumist 27% oli allergiline kontaktdermatiit ja 25% ärritav kontaktdermatiit. Enamus haigestumusi nahahaigustesse leidis aset toiduainete tööstuses, keemilisel töötlemisel ning tselluloosi ja paberi tootmisel. Metall, kumm ja kummikemikaalid, kokkupuude loomadega olid samuti sagedased dermatiidi põhjustajad. Sügelisi kui kutsehaigust esines tervishoiusektori töötajatel.

Tennise küünarnukk oli kõige sagedasem korduv ülekoormusvigastus
Kokku registreeriti 700 luu-ja lihaskonna korduvat ülekoormusvigastust (RPI), nnäidates 13% langust võrreldes 2009. a., millest peaaegu pool olid epikondoliidi juhtu (tennise küünarnukk).  RPI-d avaldusid kõikides vanuserühmades, kuid enamjaolt 45–49 asstaste hulgas, kõige rohkem toiduainete, tekstiili, õmblus-, jalatsite ja nahatoodete tööstuses; ja muudes tööstusharudes. 40% haigestunutest olid naised. Kõigist RSI juhtudest diagnoositi 40%-l kutsehaigus.

Asbestist põhjustatud haigestumiste arv on kasvamas

Diagnoositud ja kutsehaiguskahtlusega asbestist põhjustatud haigestumiste arv oli suurem kui eelnenud aastal – 933 (võrdluseks 830 aastal 2009). Kõige levinum oli pleura liited ja lubjastumine, mis harva põhjustavad sümptomeid või märgatavat kopsufunktsiooni langust (647 juhtumit). 149 juhul esines asbestist põhjustatud vähki. Üle poole haigestunutest olid 65 aastased või vanemad, vanim oli üle 90ne, enamasti esines seda transpordivahendi tootmisel või ehitusel töötanute hulgas.

Allergiliste respiratoorsete haiguste arv on stabiilselt 1134, neist 65% esines neid naistel
Neist oli diagnoositud või haiguskahtlusega kutseastmat 810 korral, allergilist nohu 267, ja allergilist alveoliiti (farmeri kops) 48 korral. Allergilisi respiratoorseid haiguseid täheldati kõige sagedamini toiduainete tööstuse ja põllumajanduse töötajatel, mida põhjustasid seente eosed, jahu, teravili ja loomasööt, samuti loomade epiteelid, kar vad ja väljaheited. Keemilistest ainetest põhjustavad kõige sagedamini haigestumist kosmeetika ja plastmassist isotsüanaadid. Pidevad siseõhu probleemid, niiskuskahjustus töökohal ning laialt levinud hingamisteede sümptomid viivad sageli kahtlustatava kutsehaiguse uurimuseni.

Allikas: Oksa P, Palo L, Saalo A, Jolanki R, Mäkinen I, Kauppinen T. Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2010. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset. (Occupational Diseases and suspected occupational diseases 2010. New cases registered in the Register of Occupational Diseases Finnish Institute of Occupational Health. Helsinki 2012.

Tagasi
Soomes registreeriti 2010. aastal iga 10 000 töötaja kohta 24 kutsehaiguse juhtu
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks