Avaleht / Uudised

Lapstööjõud ja lapsed tööl

16.07.2014


Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) värske raport lapstööjõu kohta hindab, et kuigi viimase kümne aastaga on lapstööjõu kasutamine maailmas ligi kolmandiku võrra vähenenud, on siiski umbes 168 miljonit poissi ja tüdrukut sunnitud töötama, neist ligi pooled ohtlikes tingimustes.

Mitte igasugune laste poolt tehtav töö ei ole taunitav – seni, kuni töö ei mõjuta laste tervist ja arengut, võib töö tegemist pidada positiivseks kogemuseks. Lapstööjõu kasutamine negatiivses mõistes on niisugune töövorm, mis võtab lapselt võimaluse nautida lapsepõlve, takistab koolis käimist ning ohustab tema väärikust ning füüsilist või vaimset arengut. Äärmuslikel juhtudel tähendab see laste müüki, orjastamist, eraldamist oma perest ning hooletusse jätmist, sageli väga ohtlikes tingimustes.

Euroopas ei ole õnneks lapstööjõu kasutamine ILO kõige karmimas mõistes levinud, küll aga toimub lastega töökohtadel siiski küllalt palju õnnetusi, et sellele tähelepanu pöörata. Suurbritannia töötervishoiu ja tööohutuse agentuur (HSE) avaldas hiljuti laste ohutuse tagamise juhendi põllumajandussektorile – just selles valdkonnas satuvad lapsed kõige sagedamini tööga seotud õnnetustesse. Toimunud õnnetuste sagedased põhjused on kukkumine sõidukitelt või muudest kõrgetest kohtadest, kontakt liikuvate seadmete või masinatega, uppumine ja lämbumine, mürgitused, tulekahjud ning kokkupuude loomadega. Lastega on juhtunud surmaga lõppenud õnnetusi siis, kui nad on kukkunud traktorilt, töötanud või abistanud taludes, sattunud mängu käigus täiskasvanute tähelepanuulatusest eemale või on ohupiirkonda sattunud omavoliliselt.

Igal aastal juhtub Suurbritannias vähemalt üks õnnetus, kus laps hukkub põllumajandustegevuses omaenda vanema tahtmatu teo või tegevusetuse läbi – kõige sagedamini on need juhtumid seotud laste sõidutamisega traktoritel ja muudel masinatel ning treileritel. Lapse vedamine traktoril on ohtlik nii lapsele (ta võib ootamatult avanenud uksest või aknast välja kukkuda) kui ka täiskasvanule (korraks kabiini jäetud laps võib nuppude ja kangidega mängides masina liikuma panna).

Lastega toimuvate õnnetuste ärahoidmiseks tuletab HSE meelde, et kuigi üldvastutus oma laste ohutuse eest on vanematel, tuleb ka tööandjatel ja töötajatel läbi mõelda, kuidas töökohale sattunud lapsi võimalike ohtude eest kaitsta. Nagu kõik ettevõtted, peavad ka põllumajandusettevõtted koostama riskianalüüsi ning kui talus elavad või ettevõtet külastavad lapsed, siis tuleb ka analüüsis nendega seotud riske kajastada. Võimalike riskide hindamisel tasuks läbi mõelda kogu aastaringi puudutavad tegevused ja nendega seotud ohud ning püüda end panna lapse olukorda, mõeldes läbi näiteks kohad, mida muidu huvitavaks pidada.

Mõned soovitused, mida ohtude hindamisel arvestada:

  • Missugustes töödes lapsed vanemaid abistavad ja mis on nendega seotud ohud?
  • Kuhu võivad lapsed sattuda mängu käigus? Kas on kohti, mis on lastele eriti põnevad- näiteks heinakuhjad või loomade aedikud. Kas talu või ettevõtte territooriumile võib mõni laps sattuda omavoliliselt?
  • Kas suuremad lapsed, kes vanemaid töös abistavad, võivad tahtmatult väiksemaid ohuolukorda seada (näiteks lubades neil masinaid juhtida).
  • Kas sõidukite ja masinate juhil on võimalik oma asukohast väikest last märgata? Kas teised talus tööd tegevad inimesed teavad, et seal liiguvad ringi ka lapsed ning oskavad olla nende suhtes tähelepanelikud?
  • Mis on võimalikud ahvatlused üles ronimiseks ja alla hüppamiseks, mida võib laps endale kogemata peale tõmmata, kuhu sisse ronida või kukkuda?
  • Kus võib laps puutuda kokku selliste ohtlike ainetega nagu bakterid ja kemikaalid? Kas käte puhastamine on lapsele lihtne ja selge?

Eelnevad juhised on küll suunatud põllumajandusettevõtetele, kuid võiksid olla abiks ka teistele, kelle territooriumile lapsi satub. Eestis toimub lastega õnnetusi palju – alla 14-aastaste laste õnnetussurmade osas 100 000 lapse kohta oleme OECD riikide hulgas peale Mehhikot teisel kohal. Näiteks 2010. aastal hukkus Eestis tööõnnetustes 17 töötajat, "lihtsalt" õnnetustes aga 25 last.

Allikad:

Autor: Pille Strauss-Raats

Foto: SXC/Anette Sparrow

Tagasi
Lapstööjõud ja lapsed tööl
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks