Avaleht / Uudised

Muudatused töövaidlusmenetluses seoses töötajate registri rakendumisega

07.07.2014


Koos maksukorralduse seaduse muudatusega jõustusid 01.juulist individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse muudatused, mis reguleerivad neid töötamise registri kandemuudatusi, mida saab teha töövaidluskomisjon oma jõustunud otsuse alusel.

Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu sõnul täiendati eelpool nimetatud seadust lause võrra, mis annab lisaks vaidlevatele pooltele (tööandjale ja töötajale) õiguse taotleda töövaidluskomisjoni otsusele jõustumismärget ka asjast huvitatud haldusorganitel, näiteks Eesti Töötukassal, Haigekassal, Maksu- ja Tolliametil, Sotsiaalkindlustusametil jmt. Maripuu lisas, et jõustunud töövaidluskomisjoni otsus võib omada olulist tähendust nii töötuskindlustushüvitise, pensioni kui ka haigushüvitise maksmisel.

Seadusesse lisandunud uus säte annab Tööinspektsioonile õiguse lisada või muuta töötamise registri andmeid, kui töövaidluskomisjoni otsus käsitleb ja muudab töötaja tööle asumise aega, töötamise aluseks olnud suhte liiki, töölepingu lõppemise kuupäeva või õiguslikku alust. „Inimene, kes soovib, et temaga seotud andmeid töötamise registris töövaidluskomisjoni otsusega muudetakse, peab esitama avalduse töövaidluskomisjonile“, lisas Maripuu.

Tööinspektsioon hakkab töövaidluskomisjoni jõustunud otsuse alusel töötamise registri andmeid muutma pärast oma infosüsteemi liidestamist vastava registriga hiljemalt käesoleva aasta oktoobris.

Allikas: Tööinspektsioon

Foto:SXC/Jason Morrison

Tagasi
Muudatused töövaidlusmenetluses seoses töötajate registri rakendumisega
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks