Avaleht / Uudised

Nädala küsimus: töökeskkonnavoliniku valimine

25.06.2014


Igal nädalal ilmuv küsimus ja vastus peegeldab tööelus ettetulevaid töösuhetealaseid probleeme. Küsimuste sünnile on kaasa aidanud inimesed, kes on Tööinspektsiooni poole oma murega pöördunud. Igale küsimusele on vastuse koostanud Tööinspektsiooni jurist.

Lugeja küsimus: Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele tuleb ettevõttes, kus töötab üle 10 töötaja valida töökeskkonnavolinik. Asutuses on üle 10 töötaja, aga mitte keegi töötajatest pole nõus hakkama töökeskkonnavolinikuks.  Inimest sundida ei saa, aga seadus nõuab.  Mida peaks sellisel juhul tegema tööandja?

Vastab Lääne inspektsiooni jurist Liis Valdmets: 

Töökeskkonnavolinik on töötajate esindaja töökeskkonnaalastes küsimustes. Volinik jälgib töökeskkonna olukorda töötajate seisukohast lähtuvalt ning on tööandjale koostööpartner töökeskkonna parandamisel, näiteks koondades töötajate ettepanekuid ning rääkides kaasa isikukaitsevahendite valimisel.

Tööandja ülesanne on korraldada töökeskkonnavoliniku valimiseks töötajate üldkoosolek, milles on võimalik osaleda kõikidel töötajatel (otse või lihtkirjalikult volitatud esindaja kaudu). Valimised loetakse toimunuks, kui üldkoosolekul osaleb vähemalt 50% töötajatest. Voliniku kandidaadid seavad üles töötajad. Tööandja saab volinike valimist toetada, tutvustades voliniku õigusi ja kohustusi ning töötajate esindaja rollist tulenevat lisakaitset (näiteks töölepingu seadusest tulenev eelisõigus koondamiste korral tööle jääda). Töökeskkonnavolinikku ei tohi asetada ebasoodsasse olukorda, kui ilmneb tema ja tööandja huvide konflikt.

Mitu töökeskkonnavolinikku võiks organisatsioonis olla, sõltub ettevõtte suurusest ja töökorraldusest – võimalus volinik valida tuleb anda igas ettevõttes ja selle tegevuskohas või vahetuses, milles töötab  10 või rohkem töötajat. Näiteks peaks 10 töötajaga kontorifirma korraldama valimised ühe voliniku valimiseks. Kui ettevõttes on töötajaid aga 30 ja nii öises kui päevases vahetuses töötab 15 inimest, tuleks valimised korraldada mõlemas vahetuses ning siis esindab töötajaid ettevõttes kaks volinikku. Voliniku valimisest teavitab tööandja 10 päeva jooksul tööinspektsiooni, saates kohalikku inspektsiooni e-kirja voliniku nime ja ametkoha. Töökeskkonnavoliniku volitused kehtivad kuni 4 aastat. Õigus enne tähtaja möödumist volinik tagasi kutsuda ning uus esindaja valida on töötajate üldkoosolekul.

Olukord, kus töötajad volinikku valida ei soovi või ükski töötaja ei taha voliniku ülesandeid täita, on lubatav. Kuigi seadus näeb ette voliniku valimise, ei saa tööandja ise kedagi volinikuks määrata. Sellisel juhul tegutseb ettevõte ilma töökeskkonnavolinikuta. Tööandja võib mõne aja möödudes korraldada uued valimised. Kindlasti tuleb valimised korraldada siis, kui töötajad selleks soovi avaldavad. Juhul, kui töötajate koosolek on kokku kutsutud, kuid volinikku ei valitud, märgitakse see koosoleku protokollis.

Vaata lisaks ka Tööelu portaali teemalehte töökeskkonnavoliniku kohta.

Foto: SXC/ Krzysztof Szkurlatowski

Tagasi
Nädala küsimus: töökeskkonnavoliniku valimine
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks