Avaleht / Uudised

Suveks tööle: mida silmas pidada?

16.05.2014


Üks hooajatööliste peamisi probleeme on, et tööandja ei taha sõlmida kirjalikku töölepingut. Ent probleeme on teisigi, mistõttu tasub suvel tööle minejatel silmas pidada mitut asja.

«Üks töötajate põhiline probleem on selles, et ei taheta kirjalikku töölepingut sõlmida või sõlmitakse see hiljem tingimustel, milles kokku ei lepitud (nt tööülesanded, töötasu). Samuti rakendatakse tasuta proovipäevi ega maksta ületunnitöö eest tasu,» rääkis tööinspektsiooni nõunik Niina Siitam.

Samas jäävad tihti hätta ka tööandjad. «Sageli lahkutakse töölt omavoliliselt, töötatakse päev või paar ja siis enam tööle ei tulda,» nentis ametnik.

Kõige ebakindlam on töötamine ilma kirjaliku lepinguta. Tööd tehakse üldjuhul töölepingu alusel, kuid sõlmida võib ka käsundus-, töövõtu- või muu seesuguse lepingu.

Alla 18-aastasel noorel peab lepingu sõlmimiseks olema ka seadusliku esindaja nõusolek. Kui tööleping sõlmitakse aga 7–14-aastasega, peab tööandja peale lapsevanema nõusoleku taotlema nõusolekut ka tööinspektorilt.

Lisaks sellele, et töölepingus peavad kirjas olema põhilised tööd puudutavad andmed, peab tööandja teavitama töötajat sellest, kui kaua tuleb töölepingu ülesütlemisest ette teatada, ning viitama, kus saab töötaja tutvuda asutustes kehtestatud töökorralduse reeglitega.

Samuti peab tööandja rääkima noorele töötajale ja alla 15-aastase töötaja seaduslikule esindajale alaealise tööga seotud riskidest ning tema ohutuse ja tervise kaitseks rakendatud abinõudest.

Kui tööandja ei täida oma kohustusi, näiteks ei maksa kokkulepitud palka, siis tuleks esialgu püüda omavahel asjad selgeks rääkida. Kui see ei õnnestu, võib pöörduda kohtusse või töövaidluskomisjoni. Viimases on vaidluse lahendamine tasuta ning komisjon teeb tavaliselt otsuse 30 päeva jooksul.

Iga töölemineja peaks

  • tööle asuma ainult kirjaliku lepingu alusel, soovitatavalt töölepingu alusel;
  • enne lepingule alla kirjutamist veenduma, et selles on kindlaks määratud vähemalt tööülesanded, töötasu, töötasult makstavad maksud, tööaeg, töötegemise koht, samuti töölepingu kestus ja tähtajalise töölepingu sõlmimise põhjus (nt hooajatöö);
  • teadma, et tööandjal ei ole õigust nõuda tasuta proovipäevi;
  • nõudma, et tööandja maksaks töötasu ka siis, kui ta ei anna kokkulepitud tööd;
  • avaldama soovi, et tööandja teataks, kuidas on korraldatud töö- ja puhkeaeg, kas töötatakse tavapärase tööaja või summeeritud arvestusega (graafiku alusel);
  • teadma, et alaealisel peab tööle minekuks olema ühe vanema nõusolek, alla 14-aastase töötamiseks on vaja ka tööinspektori nõusolekut;
  • arvestama, et ületunnitöö ja töötamine riigipühal hüvitatakse kas rahaliselt või vaba aja andmisega.

Allikas: Niina Siitam, tarbija24.postimees.ee

Vaata lisaks ka Tööelu portaali teemalehti töölepingu, noorte ja alaealiste töötamise ja katseaja kohta.

Foto: SXC/Karl-Erik Bennion

Tagasi
Suveks tööle: mida silmas pidada?
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks