Avaleht / Uudised

Tööminutid: mida lepingu ülesütlemise korral tuleks silmas pidada

07.05.2014


Tööleping nagu iga teinegi leping eeldab, et pooled, kes selle on sõlminud, ühelt poolt töötaja ja teiselt poolt tööandja, on käitunud heauskselt ja  mõistlikult. Pooled hindavad seda , et nende vahel on lepinguline vahekord ning püüavad igakülgselt kõiki lepingu tingimusi ka ausalt täita. Kuid võib juhtuda, et leping vaja ennetähtaegselt üles öelda.

Kui töötajal on vaja leping erakorraliselt üles öelda, mitte tavapärasel viisil, et teatab 30 päeva ette, vaid on ilmnenud sellised erakorralised asjaolud, mille puhul mõistlikult ei saa enam eeldada, et töötaja pikaajaliselt ette teatab oma lahkumise soovist. Vaid, et ta väljendab oma tahet kiiresti, põhjendatult  ja sooviga päeva pealt lahkuda. Kui vähegi võimalik on, siis tööandja ikkagi eeldab, et töötaja võimalikult vara teatab lahkumisest, et oleks võimalik asju ümber korraldada ja leida uus töötaja tööülesannete täitmiseks.  Kuid on lubatav ka, kui tingimused on sellised, et enam päevagi ei saa jätkata töötamist selle lepingu järgi, see siis päevapealt üles öelda.

Töötaja poolset erakorralist ülesütlemist reguleerib Töölepingu seaduse § 91. Seal on olemas seal kaks lõiget, lõige 2, mis näeb ette olukorra, kuidas töötaja võib erakorraliselt töösuhte üles öelda tööandja poolse kohustuste olulise rikkumise korral. Ja lõige 3, mis näeb ette töötajale võimaluse,  siis töösuhe erakorraliselt üles öelda, kui töö tegemine antud tingimustes on edaspidi välistatud töötaja isikust tulenevatel põhjustel. Eelkõige kui tervis või perekondlikud olud ei võimalda enam seda tööd edasi teha ja tööandjal ei ole ka muud tööd pakkuda või ei ole võimalik tööl käimist paindlikuks muuta.

Töösuhe erakorraliselt lõppeb ikkagi töötaja tahteavalduse alusel. Seadus näeb ette, et erakorraline ülesütlemine tehakse vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja see peab olema selgelt ja tingimusteta.

Täpsemalt saab töölepingu erakorralisest ülesütlemisega seonduvatest nüanssidest ülevaate Tööminutite saatest.

Saade "Tööminutid" on Kuku raadios eetris igal esmaspäeval kell 10.00–10.15. Saade jagab praktilisi näpunäiteid päevakajalistel teemadel nii tööandjale kui ka töötajale. Räägitakse töö- ja puhkeajast, töölepingu seadusest ja kõigest muust, mis töösuhetes küsimusi tekitab. Saatejuht on Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Neenu Pavel. Saade valmib koostöös Tööinspektsiooniga.

Allikas: Kuku raadio

Vaata lisaks ka Tööelu portaali teemalehte töölepingu ülesütlemine töötaja algatusel

Tagasi
Tööminutid: mida lepingu ülesütlemise korral tuleks silmas pidada
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks