Avaleht / Uudised

EU: Komisjoni teine nanomaterjale käsitlev õigusalane läbivaatus ja komisjoni talituste töödokument nanomaterjalide liikide, kasutusalade, tervise- ja ohutusaspektide kohta

11.10.20123. oktoobril 2012 võttis komisjon vastu teatise nanomaterjale käsitleva teise õigusalase läbivaatamise kohta. Selles kirjeldatakse komisoni kavatsust parandada ELi õigusakte ja nende rakendamist, et tagada nanomaterjalide ohutu kasutamine.

Teatisele on lisatud nanomaterjalide liike ja kasutusalasid, sh ohutusaspekte käsitlev komisjoni talituste töödokument, mis koostati vastuseks Euroopa Parlamendi märkusele, et komisjon ei anna piisavalt teavet juba turul olevate nanomaterjalide kasutusalade ja ohutuse kohta. Töödokumendis antakse põhjalik ülevaade nanomaterjalide määratlusest, asjaomastest turgudest ja kasutusaladest; samuti käsitletakse nanomaterjalide kasulikkust, tervise- ja ohutusaspekte, riskihindamist ning nanomaterjalide teavet ja andmebaase. Käesolev teatis on järg komisjoni 2008. aasta teatisele nanomaterjalidega seotud õigusalaste aspektide kohta.

Lisateave Euroopa Liidu nanomaterjalide poliitika kohta


EU-OSHA kirjandusülevaated:

Kokkupuude nanomaterjalidega töökohal

Riski tajumine ja riskist teatamine seoses nanomaterjalide kasutamisega töökohal

Nanomaterjalide ohutu käitlemise heade tavade näited

Allikas: EU-OSHA 

Tagasi
EU: Komisjoni teine nanomaterjale käsitlev õigusalane läbivaatus ja komisjoni talituste töödokument nanomaterjalide liikide, kasutusalade, tervise- ja ohutusaspektide kohta
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks