Avaleht / Uudised

Nädala küsimus: kuidas jagada osalise tööaja puhul töötunde

31.03.2014


Igal nädalal ilmuv küsimus ja vastus peegeldab tööelus ettetulevaid töösuhetealaseid probleeme. Küsimuste sünnile on kaasa aidanud inimesed, kes on Tööinspektsiooni poole oma murega pöördunud. Igale küsimusele on vastuse koostanud Tööinspektsiooni jurist.

Lugeja küsib: Kui töötaja töötab 0,8 töökoormusega, siis kuidas anda talle tööd, kui kalendrikuu töötundide arv tuleb komakohaga? Näiteks on märtsis töötunde 168, kuid osalise koormuse korral (0,8) peab ta töötama 134,4 tundi.

Vastab Tööinspektsioon Põhja inspektsiooni tööinspektor-jurist Kaia Taal: Töölepingu seaduse (TLS) § 43 eeldab, et täistööaeg on 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul ja 8 tundi päevas. Töötaja ja tööandja lepivad kokku tundide arvus, mis on osalise tööaja korral vähem kui eelduslikud 40 tundi. See tähendab, et kokkulepe koormuses, millest pole võimalik mõista töötundide arvu, pole arusaadav, selge ega heauskne. TLS § § 5 lg 2 ent just sellist andmete esitusviisi sätestab ja töökoormuse mõistet seetõttu ka ei tunne.

Seega lahendab nimetatud probleemi kokkulepitud tööaja seadusega kooskõlla viimine. Kuna erinevates kalendrikuudes on erinev arv töötunde, siis on mõistlik töösuhte pooltel jõuda kokkuleppele, millist töötundide arvu kokkuleppes silmas peeti. See arv peab olema alati üheselt mõistetav ja konkreetne. Näiteks pole seda ka töötundide esitamine vahemikus (20-30 tundi vms).

Töökoormuse 0,8 puhul võib olla näiteks, et poolte tahe on kokku leppida töötundide arvus 30 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul. Tööandja kohustus on TLS § 5 lg 1 p 7 järgi see töötajale kirjalikult teavitada.

Foto: SXC/Billy Alexander

Tagasi
Nädala küsimus: kuidas jagada osalise tööaja puhul töötunde
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks