Avaleht / Uudised

Tööinspektsioon hakkab kontrollima tööohutust toiduainetetööstuses

04.02.2014


Tööinspektsiooni Lõuna inspektsioon viib veebruarist aprillini läbi sihtkontrolli toiduainetetööstuses, keskendudes töövahendite ohutusele.

Lõuna inspektsiooni tööinspektorid kontrollivad Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Viljandi- ja Võrumaal 30 ettevõttes töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rakendamist.

2013. aastal registreeriti Lõuna inspektsiooni haldusala toiduainetetööstustes 62 tööõnnetust, millest 12 lõppesid töötaja jaoks raske tervisekahjustusega. Tööõnnetustest 31 olid seotud otseselt töövahendi kasutamisega.

Töötajate ebapiisav juhendamine ja koolitamine, puudulikud või ebapiisavad ohutusseadised töövahendil, ebasobivad juhtimisseadised, mis ei võimaldanud seadet kiiresti ja turvaliselt välja lülitada ning samuti töötajatepoolne ohutute töövõtete eiramine – toob Tööinspektsiooni Lõuna inspektsiooni tööinspektor Küllike Kuusik välja peamised põhjused, mis viisid tööõnnetuse toimumiseni.

Näiteks otsustas töötaja hakata hakklihamasinat lihast puhastama ja seiskas selleks eelnevalt masina tööprotsessi. Inertsist tulenevalt pöörlesid võllid veel mõned sekundid ja selle aja sees pani töötaja oma käe pöörleva võlli vastu. Töötaja ei oleks tohtinud enne töövahendit puhastama hakata, kui seade on vooluvõrgust välja lülitatud. Puuduliku juhendamise tulemusena ei teadnud töötaja töövahendi tööpõhimõtet ja ohutuid töövõtteid.

Töötajapoolne ohutute töövõtete eiramine ning ebapiisavad ohutusseadised töövahendil põhjustasid õnnetuse pakkemasinal. Uue kilerulli masinasse asetamisel ei lükanud masin kilet edasi ja seda oli vaja sikutada käega. Samas oli kiletusmasina lüliti tööasendis ja kile haaramise hetkel jäid töötaja sõrmed keevitusraudade vahele. „Töötajat oli juhendatud ja ta oli teadlik ohututest töövõtetest, kuid tema tähelepanu oli hetkel hajunud. Samas ei olnud ka tööandja teinud omalt poolt midagi selleks, et töövahendi kasutamine ei ohustaks kasutaja tervist – pakkemasinal puudusid ohutusseadised või blokeeringud, mis oleksid takistanud kasutaja käe sattumist ohualasse,“ võtab Küllike Kuusik kokku õnnetuse põhjused.

Lisainfo:
Kaja Tamm
Lõuna inspektsiooni teabespetsialist
telefon 5623 0355
kaja.tamm@ti.ee

Allikas: Tööinspektsioon

Tagasi
Tööinspektsioon hakkab kontrollima tööohutust toiduainetetööstuses
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks