Avaleht / Uudised

Nädala küsimus ja vastus

27.01.2014


Igal nädalal ilmuv küsimus ja vastus peegeldab tööelus ettetulevaid töösuhetealaseid probleeme. Küsimuste sünnile on kaasa aidanud inimesed, kes on Tööinspektsiooni poole oma murega pöördunud. Igale küsimusele on vastuse koostanud Tööinspektsiooni jurist.

Sel nädalal puudutab küsimus töölepingu ülesütlemise etteteatamistähtaega katseajal.

Lugeja küsib: Olen töötaja ja ütlesin töölepingu katseajal üles teatades tööandjale ette 3 päeva, nüüd nõuab tööandja hüvitist, et ma nii vähe ette teatasin. Kas tööandjal on õigus nõuda hüvitise maksmist?

Vastab Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Liis Valdmets: Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 96 kohaselt saavad nii töötaja kui tööandja katseajal üles öelda nii tähtajalise kui ka tähtajatu töölepingu, järgides lühendatud 15-kalendripäevast etteteatamistähtaega. Katseaja eesmärgist lähtudes on ülesütlemisavaldus kehtiv, kui see on tehtud teisele poolele teatavaks hiljemalt katseaja viimasel päeval. Siinkohal ei oma tähendust, et sellisel juhul lõpeb töösuhe pärast katseaja lõppemist.

Etteteatamistähtaja järgimata jätmisel on töötajal või tööandjal õigus saada hüvitist ulatuses, mida tal oleks olnud õigus saada etteteatamistähtaja järgimisel (TLS § 100 lõige 5). Hüvitist on õigus saada töötaja keskmise tööpäevatasu alusel nende tööpäevade eest, mis jäävad etteteatamistähtaja perioodi sisse ja mille võrra vähem ette teatati.

Seega katseajal oleks tulnud tööandjale 15 kalendripäeva ette teatada töölepingu ülesütlemisest ja etteteatamistähtaja järgimata jätmise korral on tööandjal õigus nõuda töötajalt hüvitise maksmist vähem etteteatatud päevade eest. Kui töötaja vabatahtlikult ei nõustu hüvitist maksma, on tööandjal õigus pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtu poole.

Foto: SXC

Vaata lisaks Tööelu portaali teemalehte töölepingu ülesütlemisest katseajal

Tagasi
Nädala küsimus ja vastus
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks