Avaleht / Uudised

Töökeskkonnast Jõgevamaal 2013. aastal

14.01.2014


2013. a juhtus Jõgevamaal 65 tööõnnetust, neist 19 puhul sai töötaja raske kehavigastuse. Üks tööõnnetus lõppes töötaja surmaga.

2012. aastaga võrreldes juhtus 17 õnnetust vähem, samas kasvas raskete õnnetuste arv ühe võrra. 2012. a ei hukkunud tööõnnetustes ükski töötaja. Möödunud aasta ainus surmaga lõppenud  tööõnnetus toimus liikluses.

Rasketest tööõnnetustest seitse juhtus ettevõtetes, mis tegelevad puidu töötlemisega. Põllumajanduses registreeriti mullu kolm, riigihalduse sektoris ja hariduses kaks rasket tööõnnetust. Teedeehituses, toiduainetetööstuses, keemiatööstuses, transpordiettevõttes ja päästeametis leidis igas aset üks raskete tagajärgedega tööõnnetus.

Ka 2014. a on Jõgevamaal juba toimunud üks raske tööõnnetus. Puidutööstuses asus tõstukijuht teisaldama laminaatplaatide pakke, et nende tagant kätte saada vajaminevat materjali. Järjekordse plaatide paki (pakis 36 plaati mõõduga 1,8x2,7 m) tõstmisel takerdus pakk teise paki taha ja libises tõstuki käppadelt otsa peale püstiselt maha. Töötaja väljus tõstukist ja hakkas käsitsi plaate eemaldama. Selle tegevuse juure vajus pakk töötaja jalgadele. Iseseisvalt töötaja enam välja ei saanud. Kohalesaabunud päästeamet tõstis laminaatplaadid üles ja vabastas kannatanu.

2013. a tuvastati Jõgevamaal 452 tööohutus- ja töötervishoiualast rikkumist

Põhiliselt rikkumised on töökoha ja töövahendi määruse täitmise osas. Samuti eksitakse töökorralduslikus valdkonnas.

Kontrollimiste käigus selgus, et paraku mitte kõigis ettevõtetes pole täidetud töökohale esitatavad nõuded.  Jõgevamaa tööinspektor Valentina Soone: „Tihti on liikumisteedel ajutised juhtmed, kaablid või ladustatud materjalid, mille tõttu töötajad võivad komistada. Nii ongi kukkumine samal tasapinnal üks sagedamini esinevaid tööõnnetuse põhjusi."

Nii mõneski töökeskkonnas ei ole töökoht piisavalt valgustatud või ei ole tööruumis tagatud küllaldane õhuvahetus. Kui töökohal esineb oht võõrkeha või kemikaali sattumiseks silma, peab kergesti ligipääsetavas ja selgesti märgistatud kohas paiknema silmadušš. „Kahjuks on silmaduššidega varustatud vähesed töökohad,“ nendib tööinspektor.

Tööandja peab tagama, et töötaja kasutusse antav töövahend sobib tööülesande täitmiseks ning et seda hoitakse sellises korras, mis tagab töövahendi ohutuse kogu kasutusaja vältel. Kui ohutust ei ole võimalik täielikult tagada, tuleb rakendada sobivaid abinõusid terviseriski optimaalseks vähendamiseks. Ka selle nõude täitmisega on probleeme. Valentina Soone toob välja, et tihti on tööandjatel koostamata ja kinnitamata ohutusjuhend konkreetse töövahendiga töötamiseks. „Ohutusjuhend võib isegi olemas olla, aga selle koostamisel ei ole tööandja arvestanud valmistajatehase poolt antud kasutusjuhendiga,“ lisab tööinspektor. Samuti ei ole töövahendite juhtimis-, kontroll- ja hoiatusseadised nii mõneski ettevõttes hästi nähtavad ega asjakohaselt märgistatud. Veel hullem, kui märgistus on kas kulunud või päris määrdunud. Paraku ei ole igas ettevõttes töövahendite juhtimis-, kontroll- ja hoiatusseadiste funktsioonid arusaadavad ja üheselt mõistetavad, sest nende märgistus on võõrkeelne. Valentina Soone: “Sellises ettevõttes tööandja selgitab, et pingioperaator valdab võõrkeelt ja saab kõigest aru. Aga kui on toimunud ohuolukord, siis ohuolukorras ei tule enam meelde, mida nüüd peab tegema. Sellistes ohuolukordades on toimunud nii mõnedki rasked tööõnnetused.“

2013. a keelati Jõgevamaal 47 töövahendi kasutamine. Põhiliselt olid mitmesugustel puidutöötlemismasinatel eemaldatud kaitseseadised, saagidel puudusid suundnoad, kardaanide kaitsekatted puudusid või olid purunenud, redelid amortiseerunud jne. 18 korral töö peatati - kõrgustes töötamisel ei kasutatud turvavarustust, töötati tellingutel ilma kaitsekiivriteta, tellingutel puudusid osaliselt piirded jms.

Lisainfo:
Kaja Tamm
Lõuna inspektsiooni teabespetsialist
telefon 5623 0355
kaja.tamm@ti.ee

Allikas: Tööinspektsioon

Tagasi
Töökeskkonnast Jõgevamaal 2013. aastal
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks