Avaleht / Uudised

Riik tõhustab kauba- ja sõitjatevedude kontrolli

10.01.2014


9. jaanuaril toimunud nelja ameti – Maanteeameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Maksu- ja Tolliameti ja Tööinspektsiooni – ning vedajate esindajate ümarlaual lepiti kokku järelevalve tõhustamises transpordiettevõtete ja kauba- ning sõitjatevedu teostavate sõidukite üle.

Maanteeameti juhtivekspert Mika Männiku sõnul on mitmete bussi- kui ka kaubaveo ettevõtete probleemideks nii sõidukite tehniline seisukord kui ka väsinud juhid. „Meie senised ühised kontrollreidid näitavadki seda, et vedajate sõidukite probleemideks on lekkivad mootorid, vead veermikus, katkised klaasid ning tuled, mis piiravad nähtavust, kulunud rehvid ning väsinud juhid,“ selgitas Männik järelevalve ja koostöö tõhustamise vajadust. „Kõik need loetletud tegurid on tihtipeale ka üheks õnnetuste toimumise põhjuseks. Kuivõrd nende tegurite mõjutamine on eelkõige veoettevõtete enda võimuses, siis saavad just nemad kõige rohkem ära teha, et vähendada õnnetuste tekkimise riski, parandades seeläbi sõitjate ja kaasliiklejate ohutust.,“ rääkis Männik. Tema sõnul võimaldab ametkondade jõudude liitmine ja erasektori kaasamine parandada nii liiklusohutust ning bussi- ja kaubavedude kvaliteeti kui ka ettevõtete maksukäitumist.

Politsei- ja Piirivalveameti korrakaitsepolitseiosakonna arendusbüroo juht Margus Kotteri sõnul näeb politsei liigagi tihti seda, et ettevõtete kulude optimeerimine käib ohutuse arvelt. "Politsei jätkab kindlasti kommertssõidukite kontrollimist teedel. Ühised tegevused teiste ametkondadega annavad aga selge sõnumi, et turvalisus ja selle loomine nõuavad terviklikku lähenemist ja head koostööd," ütles ta.

Maksu- ja Tolliameti kontrollitalituse juhataja Airi Lepassari hinnangul on kaubaveo puhul probleemideks varjatud käive ja ümbrikupalk ning ühiskontrollid annavad võimaluse tuvastada läbi sõiduaja kontrolli ka varjatud käivet. „Tuvastatud asjaolusid kindlasti kontrollitakse ja rikkumisi menetletakse. Deklareerimata töötajaid oleme ühiskontrollide raames juba ka tuvastanud,“ lisas Lepassar.

Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu sõnul tegeleb inspektsioon sõidukijuhtide valdkonnas töö-, sõidu- ja puhkeaja kontrolliga. „Mitme ametkonna koostöös teostatav järelvalve on efektiivsem nii ametkondadele kui ka veoettevõtetele. Loodame, et taoline järelvalve tagab ühelt poolt töötajate ja liiklejate ohutuse kui ka ausa konkurentsi ettevõtete ja töötajate seas.“

Maanteeameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Maksu- ja Tolliameti, Tööinspektsiooni, Autoettevõtete Liidu ja Eesti Rahvusvaheliste Autovedude Assotsiatsiooni esindajad leppisid kokku, et peamiseks järelevalve tõhustamise vahendiks on jätkuvalt eelkõige nelja ameti ühised kontrollreidid nii maanteedel kui ka ettevõtetes enestes. Reidide käigus kontrollitakse sõidukite tehnilist seisukorda, juhtide sõidu- ja puhkeajarežiimist kinnipidamist, töölepingute olemasolu ja ettevõtete rahaliste kohustuste täitmist riigi ees. Kõik järelevalve käigus avastatud rikkumised menetletakse ja rikkujatele kohaldatakse vastavaid mõjutusvahendeid, kusjuures kontrollida võidakse kõiki Eestis registreeritud ja tegutsevaid transpordiettevõtteid.

Mullu 18. novembril sõlmisid Maanteeameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Maksu- ja Tolliameti ning Tööinspektsiooni peadirektorid ühiste kavatsuste protokolli, millega sätestati ühistegevuste kava transpordisektoris esilekerkinud probleemide lahendamiseks.

Allikas: Tööinspektsioon

Tagasi
Riik tõhustab kauba- ja sõitjatevedude kontrolli
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks