Avaleht / Uudised

Kaine mõistus tööohutuses

23.12.2013


Nii Eesti töötervishoiu ja tööohutuse seadus kui ka sarnased õigusaktid teistes riikides kohustavad tööandjaid tagama ohutuse nii oma töötajatele kui ka kõrvalistele isikutele, keda ettevõtte tegevus mõjutada võib – nende kõrvaliste isikute hulka võivad kuuluda nii kliendid, alltöövõtjad kui ka möödakäijad.

Regulatsiooni eesmärk on kaitsta inimese elu ja tervist, kuid aeg-ajalt viivad mõtlematult või jäigalt kehtestatud reeglid vastupidiste tagajärgedeni. Näiteks vallandas Walmart hiljuti USA-s töötaja, kes nägi puhkepausi ajal parklas viibides, kuidas üht naist rünnati ning talle appi läks. Firma esindajate arvates ei olnud tema tegevus kooskõlas ettevõtte põhimõtetega ning ohustas teisi töötajaid ning ostjaid. Briti muusikapoodide kett HMV vallandas turvamehe, kes poest DVD-sid varastanud meest taga ajades väljus poe ruumidest, püüdis varga kinni ning tõi tagasi kauplusesse, et ta politseile üle anda. Vallandamise põhjus – ohutusnõuete rikkumine. Traagiliselt lõppes juhtum, kui Inglismaal ei lubatud õnnetuspaigale saabunud päästetöötajaid hädasolijani, kes pargis luiki söötes oli epilepsiahoo tõttu tiiki kukkunud. Ohver asus alla meetri sügavuses vees, kaldast 6m kaugusel, kuid kuna päästetöötajad olid labinud koolituse vaid pahkluuni ulatuvas vees töötamiseks, ei lubatud neid vette ning selleks hetkeks juba hukkunud ohver tõmmati pool tundi hiljem välja spetsiaalse varustuse ja väljaõppega eripäästjate poolt. Mõni nädal pärast seda traagilist juhtumit võttis valitsus vastu otsuse, et hädaolukordades kannatanule appi läinud päästetöötajaid ohutusreeglite eiramise tõttu vastutusele ei võeta.

Niisuguste juhtumite ja reeglite asjatundmatu rakendamise tõttu on aga Suurbritannias töötervishoid ja tööohutus saanud peaaegu sõimusõnadeks – elf’ and safety ehk väljamõeldud ja kunstlikud ohutusreeglid on termin, mida teadvustab ja mille vastu võitleb ka sealne töötervishoiu ja tööohutues amet Health and Safety Executive ise. Toetamaks ohutusreeglite rakendamist kaine mõistuse toel, vältimaks ebaproportsionaalselt rangeid nõudmisi ning hoidmaks ära töötervisoiu ja tööohutuse põhimõtete kuritarvitamist on inspektsioonis loodud lausa eraldi ‘kliendikaebuste’ üksus, mille nimeks müüdimurdjad (HSE’s Myth Busters Challenge Panel). HSE veebilehel on ülevaade müüdimurdjatele kodanike poolt esitatud kaebustest ning neile antud vastustest, lühendatud kujul on allpool esitatud neist mõned näited.

Juhtum 203. Kaubanduskeskuse kohvik keeldus pikka saia pooleks lõikamast, viidates sellele, et ohutuskaalutluste tõttu on neil nugade kasutamine keelatud. HSE vastus: Ükski ohutusalane õigusakt ei keela nugade kasutamist sellises keskkonnas ning on mõistlik arvata, et täiskasvanud inimesed oskavad nuge ohutult kasutada. Tegemist on lihtsalt kehva klienditeenindusega, mida üritatakse peita ohutusnõuete taha.

Juhtum 210. Kohvik keeldus ostetud jäätisele lisandina glasuuri lisamast, viidates töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. HSE müüdimurdjate vastus: Viidatud põhjus on ilmselgelt ebaloogiline – misiganes probleem siin ka on, ei ole ilmselgelt tegemist ohutusvaldkonda puudutava teemaga. 

Juhtum 212. Telekomifirma BT töömees, kes kliendi korterisse kaableid vedas, keeldus ohutusnõuetele viidates uksepiita auku puurimast ning jättis seega juhtmed lahtiselt ukseavasse. HSE vastus: Nõustume kaebuse esitajaga kogu südamest – antud juhul kasutas töömees ohutusnõudeid halva klienditeeninduse peitmiseks. BT – tunnista tegelikku probleemi! 

Juhtum 86. Heategevuslik pood ütles, et töötervishoiu ja tööohutuse reeglitele tuginedes ei tohi nad müüa kudumisvardaid. HSE vastus: Ei ole ühtegi töötervishoiu ja tööohutuse alast regulatsiooni, mis niisugust tegevust piiraks ning nimetatud pood peaks olema oma otsuste tegemise tagamaades aus.

Allikas: www.hse.gov.uk

Autor: Pille Strauss-Raats

Foto: SXC/Kostya Kisleyko

Tagasi
Kaine mõistus tööohutuses
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks