Avaleht / Uudised

Euroopa nädalaga kutsutakse töötajaid ja juhtkonda tegema riskide ennetamise nimel koostööd

23.10.201222.–26. oktoobrini toimuval Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse nädalal kutsutakse tööandjaid ja töötajaid üles tegema riskide ennetamise nimel rohkem koostööd. Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) ja tema partnerite korraldatava nädala jooksul toimub kogu Euroopas üritusi, mis toetavad tervislike töökohtade kampaaniat „Ennetame riske üheskoos”.

Eesti EU-OSHA koordinatsioonikeskuse juhi Kristel Plangi sõnul on tänu suurenenud teavitustööle hakanud tööandjad kui ka töötajad tundma rohkem huvi töötervishoiu ning riskide ennetamise vastu. „EU-OSHA koostöös Tööinspektsiooniga on korraldanud tänavuse riskiennetuskampaania raames mitmeid tasuta seminare ja ümarlaudu, millest osavõtt on aina kasvanud. 2012.–2013. aasta tervislike töökohtade kampaania „Ennetame riske üheskoos” on välja töötatud eesmärgiga aidata riigiasutustel, ettevõtjatel, organisatsioonidel, juhtkonnal, töötajatel ja nende esindajatel ning teistel sidusrühmadel tööohutuse ja töötervishoiu edendamise nimel koostööd teha. Osalema on eriti teretulnud väiksemad ettevõtted,“ lisas Plangi.

Eestis tähistatakse töötervishoiu ja –ohutuse nädalat juba 14. korda toimuva töötervishoiupäevaga, mis toimub 26. oktoobril Rahvusraamatukogus.

Kampaania toetuseks on EU-OSHA koostanud kaks praktilist juhendit: juhtkonna juhirolli ning töötajate osalemise kohta tööohutuses ja töötervishoius. Juhtkonna juhirolli tööohutuses ja töötervishoius käsitlevas praktilises juhendis antakse ettevõtete juhtidele praktilist teavet, kuidas parandada tööohutust ja töötervishoidu tõhusa juhtimise, töötajate osaluse ning pideva hindamise ja järelduste tegemise kaudu. Töötajate tööohutuses ja töötervishoius osalemist käsitlevas praktilises juhendis tutvustatakse, kuidas töötajad saavad kasutada juhtkonnaga aktiivset koostööd tehes oma teadmisi, et parandada tööohutust ja töötervishoidu. Selles kirjeldatakse töötajate, nende esindajate ja tööandjate rolle, vastutusalasid ja õiguslikke kohustusi.

Juhendites on kasulikke kontroll-loetelusid nii tööandjatele kui ka töötajatele ja nende esindajatele. Juhendeid saab kasutada ka uue meedia kaudu – iPadi jaoks on olemas rakendus „Tervislike töökohtade kampaania „Ennetame riske üheskoos”“, milles on väärtuslikke abivahendeid ja materjale nii töötajatele kui ka juhtkonnale.

Lingid:

Juhtkonna juhiroll tööohutuses ja töötervishoius – praktiline juhend
Töötajate osalemine tööohutuses ja töötervishoius – praktiline juhend
Laadige alla iPadi tasuta rakendus
Kampaaniaüritused ja -ettevõtmised kogu Euroopas

Jälgige meid Twitteris, lugege agentuuri blogi või tellige meie kuukiri OSHmail. Samuti saate tellida EU-OSHA tavauudiste ja -teabega RSS-uudistevoo.
http://osha.europa.eu

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) aitab muuta Euroopat ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks töökeskkonnaks. Agentuur uurib, arendab ja levitab usaldusväärset, tasakaalustatud ja erapooletut ohutus- ja tervishoiuteavet ning korraldab üleeuroopalisi teadlikkuse suurendamise kampaaniaid. Hispaanias Bilbaos 1996. aastast tegutsev ELi agentuur koondab Euroopa Komisjoni, liikmesriikide valitsuste ning tööandjate ja töötajate organisatsioonide esindajaid, samuti juhtivaid eksperte EL 27 liikmesriikidest ja mujalt.
http://osha.europa.eu

Lisainformatsioon:
Kristel Plangi
EU-OSHA Eesti koordinatsioonikeskuse juht
Tel: +372 626 9414; 53 427 785
E-mail: kristel.plangi@ti.ee

Allikas: EU-OSHA 
Tagasi
Euroopa nädalaga kutsutakse töötajaid ja juhtkonda tegema riskide ennetamise nimel koostööd
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks