Avaleht / Uudised

Eurobaromeetri uuring: üks kolmest noorte praktikakohast ei vasta nõuetele

05.12.2013


Hiljutine Eurobaromeetri uuring näitas, et üks kolmest praktikakohast ei vasta töötingimuste või õppesisu poolest nõuetele ning paljudel juhtudel kasutavad tööandjad praktikante ära lihtsama töö tegemiseks. Euroopa komisjon on algatanud meetmed praktikasüsteemi tõhusamaks reguleerimiseks.

Euroopa Komisjon tegi ettepaneku võtta vastu suunised, mille rakendamine aitaks praktikantidel omandada kvaliteetset töökogemust turvalistes tingimustes ning suurendaks nende võimalusi leida hea töökoht.

Ligi pooled (46%) uuringule vastanuist on olnud praktikal ning paljud neist ka mitu korda. 35% praktikakoha pakkujatest ei sõlmi kirjalikku praktikalepingut ning 23%-le praktikantidest on praktika lõpus pakutud töökoha asemel hoopis praktika pikendamise võimalust. Samuti näitab uuring, et ainult 9% praktikakohtadest asuvad välismaal.

Ärakasutamisega ei saa leppida

"Praktikavõimalused peaksid märkimisväärselt suurendama noorte konkurentsivõimet tööturul ning tagama nende sujuva ülemineku koolist tööle. Ei saa leppida sellega, et mõnel juhul kasutatakse praktikante praegu tasuta või odava tööjõuna. Liikmesriigid peavad tagama, et praktikantidele antaks väärtuslikku koolitust ning kogemusi, mis võimaldaksid neil tööd leida. Kavandatavad suunised võimaldavad praktikantidel omandada kvaliteetset töökogemust heades töötingimustes," ütles Euroopa Komisjoni tööhõivevolinik László Andor.

Suunistes nõutakse, et praktika põhineks kirjalikul praktikalepingul. Praktikaleping hõlmaks õppesisu (hariduslikud eesmärgid, juhendamine) ja töötingimusi (kestus, tööaeg, selge avaldus selle kohta, kas praktikantidele makstakse töötasu või tasustatakse nende tööd muul viisil ja kas neil on õigus sotsiaalkindlustusele). Praktikakoha pakkujatel tuleks juba praktikakuulutuses öelda, kas praktikakoht on tasustatud.

Samuti on plaanis laiendada portaali EURES nii, et see annaks teavet ka praktikavõimaluste kohta. Kavandatav raamistik ei hõlma praktikat, mis on ülikooli õppekava osa või mis on teatava elukutse omandamiseks kohustuslik.

Toimetaja: Kaisa Alliksaar

Allikas: Delfi.ee

Tagasi
Eurobaromeetri uuring: üks kolmest noorte praktikakohast ei vasta nõuetele
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks