Avaleht / Uudised

Tuleviku tööjõud

02.12.2013


Hinnatakse, et aastaks 2025 elab Euroopa Liidus iga alla 25-aastase kohta kaks üle 50-aastast ning juulikuus avaldatud Eesti Satistikaameti aruande alusel peaks Eesti pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse tagamiseks tõstma pensioniea 2060. aastaks 74-le aastale. Samas näitab Tartu Ülikooli rakendusuuringute keskuse RAKE poolt läbi viidud uuring, et 82% Eesti tööandjatest ei pea elanikkonna vananemist enda jaoks oluliseks teemaks ning 77% ei näe ette vanemaealiste töötajate osakaalu suurenemist oma organisatsioonis. Trendid mujal maailmas peegeldavad suundumust eakamate inimeste tööhõive suurenemise suunas.

Just vanemaealised töötajad on olnud peale majandussurutist tööjõuturul võitjad – kui üha rohkem noori on tööta, siis eakate osakaal on nii USA kui Suurbritannia tööjõu hulgas tõusmas. AARP Public Policy Institute numbrid näitavad, et viimase 25 aastaga on üle 65-aastaste tööhõive USA-s kasvanud ligi kaks korda, Inglismaal tõusis aastatel 2010-2012 pensioniealiste tööhõive 7% võrra. 63% brittidest jätkab ka peale pensioniikka jõudmist oma endisel töökohal, enamasti osalise tööajaga. Kuigi näiteks Suurbritannias toetab pensionipõlves töötamist maksuseadustik, siis üha enam hindavad tööandjad ka teisi kogenud vanemaealiste töötajatega kaasnevaid plusse:

  • Vanemaealised töötajad on tööturul peatselt ülekaalus ning seda ressurssi kasutamata jättes kaotame olulise kvalifitseeritud potentsiaali ja konkuretsieelise. Kogenud seenioride palkamine on sageli majanduslikult soodsam kui noorte töötajate leidmine, väljaõpetamine ning motiveerimine.
  • Vanemaealistele töötajatele sobivad sageli paindlikud töövormid ning nad on majanduslikult sõltumatumad – enamasti ei pea nad oma tööaega pere vajaduste järele seadma ning neile sobib vahetustega töö või osaline tööaeg.
  • Uuringud näitavad, et vanemaealised püsivad ettevõttes kauem, nad on kohusetundlikumad, iseseisvamad ning sageli efektiivsemad kui noored, nad satuvad noortest vähem konfliktidesse ning taluvad paremini tööalaseid pingeid.

Kuigi levinud on arusaam, et suur osa pensionäridest töötajaid on aktiivsed vabatahtlikena ning vähest vastutust nõudvatel lihtsatel ametikohtadel (mida enne ehk hobina harrastati), siis Yorki Ülikooli teadlased leidsid, et pensionilt tagasi tööle suunduvad mehed astuvad sageli tagasi just kõrget kvalifikatsiooni nõudvatele juhtivatele ametikohtadele. See kinnitab taaskord, et stereotüüpsed kartused eakamate töötajate toimetulekuvõimest töökohal on alusetud. Vananemisega seotud muutused kompenseeritakse reeglina töötajate kasvavate oskuste ja kogemustega  – näiteks vähenenud füüsiline suutlikkus on tänapäevases tööelus takistuseks vaid väga üksikutel ametikohtadel. Suurimaks tõkkeks eduka pikaajalise karjääri teel on pigem stereotüübid – USA Pew keskuses 2009. aastal läbi viidud analüüs näitas, et noorte eelarvamused vanemaealiste võimete osas olid oluliselt negatiivsemad kui vanemaealiste eneste hinnangud oma tervisele, mälule, autojuhtimisoskusele ning majanduslikule hakkamasaamisele. Üha enamad uuringud jõu avad ühele järeldusele - vananedes heaolu reeglina mitte ei lange, vaid tõuseb. Ning töökohal ootavad vanemaealised töötajad eelkõige mitte raha, vaid sõbralikku töökeskkonda, võimalust oma oskusi kasutada, teha midagi kasulikku, tunda end kolleegide poolt hinnatuna ning õppida midagi uut. Nagu kõik töötajad.

Allikad:
Journal of Occupational & Environmental Medicine. 2013. Advancing Workplace Health Promotion and Protection for an Aging Workforce.  Loeppke RR, Schill AL, Chosewood L, Grosch JW, Allweiss P, Burton WN, Barnes-Farrell JL, Goetzel RZ, Heinen L, Hudson TW, Hymel P, Merchant J, Edington DW, Konicki DL, Larson, PW.

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE. 2012.Vanemaealised tööturul.

The Economist. 2013. Joblessness. Age concern. New research helps clarify Britain’s mixed employment record.

Carreerbuilder.com. Employing Wisdom: Thoughts on Leadership from Top Executives. Chulik A.

Autor: Pille Strauss-Raats

Foto: SXC

Tagasi
Tuleviku tööjõud
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks