Avaleht / Uudised

Maksu- ja tolliamet: ümbrikupalku vähendaks töötajate registreerimise nõue

25.11.2013


21. novembril Tööinspektsiooni eestvedamisel korraldatud töösuhete ümarlaual tutvustas maksu- ja tolliameti ehituse töögrupi juht Raivo Piiritalo töötajate registreerimise nõude kehtestamist, mis vähendaks ümbrikupalkade maksmist ning tooks riigile hinnanguliselt kuni 12 miljonit eurot täiendavat maksulaekumist aastas.

Raivo Piiritalo sõnul kehtestuks töötajate registreerimise nõue enne nende faktilist tööleasumist. Töötajate registreerimise nõue on plaanitud jõustada 2014. aasta juulist. “See aitaks vähendada ebaseadusliku tööjõu kasutamist ning  kindlustada tööd tegevate isikute sotsiaalsete õiguste parema kaitse. Uus nõue lihtsustaks ja tõstaks maksude laekumise kontrolli ning vähendaks kõigi osapoolte halduskoormust,” ütles ta.

Piiritalo selgituste kohaselt toimuks töötaja registreerimine e-maksuametis, maksuhalduri teenindusbüroos ning lihtsustatud korras ka telefoni või smsi teel. Saadud andmeid kasutaksid ametkonnad tema sõnul ravikindlustuse määramiseks, töötamise fakti kontrollimiseks, töötuna arvele võtmiseks või selle lõpetamiseks, töötutoetuste määramiseks, töösuhete järelevalveks, tööõnnetuste uurimiseks ja ettevõtete maksukohustuse täitmise kontrolliks.

“Aastas toob uue nõude rakendamine riigile täiendavat maksulaekumist ca 5-12 miljonit eurot. Kuna eelnõu on plaanitud jõustuma 2014. aasta juulist, siis rakendamise mõjuks on 2-5 miljonit eurot,” lausus Piiritalo.

Maksu- ja tolliameti andmetel maksti Eestis 2012. aastal 12% töötajatest palka, millelt jäeti ettenähtud maksud osaliselt või täielikult maksmata kokku 146,1 miljoni euro ulatuses. Maksu- ja tolliameti ehitusturuga tegeleva töögrupi juht Raivo Piiritalo andis eilsel ümarlaual ülevaate järelevalvetegevustest.

2013. aasta 9 kuuga on maksu- ja tolliamet läbi viinud 1543 kontrolli, mille tulemusel määrati ettevõtetele täiendavalt tasumiseks 5,8 miljonit euro ulatuses makse. Hetkeseisuga on sellest laekunud 3,1 miljonit eurot ehk 54%. Võrreldes 2012 aastaga on määramiste summa kasvanud 101% ja laekunud summa 116%. Piiritalo sõnul kasvas kontrollitud ettevõtetes palgatase esimesel poolaastal 14%. Ehitusturul, kus musta tööjõu osakaal on maksu- ja tolliameti andmetel 23%, on sel aastal läbi viidud 368 ehitusobjekti vaatlus. Hetkeseisuga on kontrollis 117 ehitusobjekti üle Eesti.

“Ehitusplatsidel tehtud kontrolli käigus töölepingulisi suhteid uurides väitsid töötajad sageli, et on “esimest päeva” tööl. Jättes oma töösuhte vormistamata, loobuvad töötajad vabatahtlikult ka sotsiaalsetest tagatistest,” märkis Raivo Piiritalo. Ta märkis, et riigipoolne kontroll ettevõtete töösuhete seaduslikkuse üle on hetkel aeganõudev, sest andmete kvaliteet on ebaühtlane ning paljud esitatud dokumendid vaid paberkandjatel.

21. novembril toimunud töösuhetele pühendatud ümarlaual osalesid Tööinspektsiooni, Sotsiaalministeeriumi, Töötukassa, Haigekassa, Sotsiaalkindlustusameti, Ametiühingute Keskliidu, Tööandjate Keskliidu ja Maksu- ja tolliameti esindajad. Ümarlaud korraldati ESF programmi „Tööga soetud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010 – 2014“ raames, mida rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Lisainfo:

Sander Sõõrumaa
Tööinspektsiooni avalike suhete peaspetsialist
telefon 5699 2324
sander.soorumaa@ti.ee

Allikas: Tööinspektsioon

Foto: SXC/Isadora Lollo

Tagasi
Maksu- ja tolliamet: ümbrikupalku vähendaks töötajate registreerimise nõue
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks