Avaleht / Uudised

Tööinspektsiooni kampaania tutvustab töölepingu eeliseid

15.11.2013


Sellel nädalal alanud Tööinspektsiooni kampaania „Tunne oma õigusi. Eelista töölepingut“ teavitab nii töötajat kui tööandjat, millised on töölepingu kasulikud küljed võrreldes teiste võlaõiguslike lepingutega nagu näiteks töövõtu- või käsundusleping.

Töösuhte puhul on oluline, millise lepingu alusel tööd tehakse. Kui tööd tehakse töölepingu alusel võib töötaja olla kindel, et:

 • ta saab regulaarselt makstavat töötasu mitte vähem kui töötasu alammääras;
 • talle on kehtestatud seaduses ettenähtud tööaeg, tööpäevasisesed vaheajad ning igapäevane ja -nädalane puhkeaeg;
 • ta saab kalendriaastas tasulist puhkust vähemalt 28 kalendripäeva ja töölepingu lõppemisel kasutamata puhkuse päevade eest hüvitist;
 • tal on õigus ravikindlustusele ja saada haigushüvitist sõltumata töölepingu tähtajast;
 • talle on töölepingu erakorraline ülesütlemine lubatud ainult siis, kui selleks on seaduses ettenähtud alus;
 • tal on õigus nõuda tööd, mis ei ohusta tema elu ja tervist, ning reaalse ohu korral elule, tervisele, kõlbelisusele või heale nimele on tal õigus tööleping erakorraliselt üles öelda.

Kampaania rõhutab, et töölepingu sõlmimine on kasulik ka tööandjale, sest tööandja võib nõuda töölepinguga töötajalt:

 • tööülesannete täitmist lojaalselt, leppides kokku konkurentsikeelu kohaldamises ja ärisaladuse hoidmises;
 • tööülesannete täitmist kokkulepitud ajal, mahus ja kohas;
 • muude kohustuste täitmist, milles ei ole kokku lepitud, kuid mis tulenevad  töö iseloomust;
 • tegutsemist viisil, mis ei takista teiste töötajate tööd, ei ohusta enda või teiste elu ja tervist ega kahjusta tööandja ja töötajate vara ning mainet;
 • tööandjale tekitatud varalise kahju hüvitamist;
 • teavitamist töö jätkamist takistavatest asjaoludest, samuti haiguslehel viibimisest ja selle  eelduslikust kestusest.

Töötaja ja tööandja saavad põhjalikumat informatsiooni kampaania kodulehelt: www.tööleping.ee. Veebilehelt leiab ka vastused küsimustele, mida töölepingu kohta Tööinspektsioonile kõige tihedamini esitatakse.

Tööinspektsioon viib kampaania läbi koos partneritega, kelleks on Maksu- ja tolliamet, Sotsiaalministeerium, Töötukassa, Haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet ja Ametiühingute Keskliit.

Lisainfo:

Sander Sõõrumaa
Avalike suhete peaspetsialist
telefon 5699 2324
sander.soorumaa@ti.ee

Allikas: Tööinspektsioon

Tagasi
Tööinspektsiooni kampaania tutvustab töölepingu eeliseid
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks