Avaleht / Uudised

Algab Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädal

21.10.2013


Täna algava Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala tähistamine on üks suurimaid selle valdkonna ettevõtmisi Euroopas, kus väärtustatakse tervislikke ja ohutuid töökohti. Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädalat tähistatakse 21. – 25. oktoobrini, seda koordineerib Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) ning viivad ellu koordinatsioonikeskused 28 ELi liikmesriigis ja mujalgi.

„EU-OSHA kampaania „Ennetame riske üheskoos“ sai alguse 2012. aastal kevadel ning selle aja jooksul on üle Euroopa läbi viidud sadu seminare, konverentse, ümarlaudu nii tööandjatele kui ka töötajatele,“ sõnas EU-OSHA Eesti koordinatsioonikeskuse juht Kristel Plangi. „Eestis on traditsiooniks saanud Euroopa töötervishoiunädala raames tähistada töötervishoiupäeva, mis toimub tänavu 23. oktoobril Rahvusraamatukogus. Töötervishoiupäeva eesmärk on anda ülevaade töötervishoiu ja tööohutuse hetkeseisust Eestist ning saada osa mitmete ettevõtete ja oma ala spetsialistide headest kogemustest ning õnnestumistest. Meie tänased väärtused kujundavad meie kõigi homset ning see on igaühe enda valik, kas teha ebasobivat tööd ja minna jalad ees või teha sobivat tööd pea püsti!“

„Üle Euroopa pööratakse sel nädalal suuremat tähelepanu ettevõtte juhtkonna ja töötajate omavahelisele koostööle, mille  eesmärgiks on parem tööohutuse ja töötervishoiu juhtimine töökohal. „Ennetame riske üheskoos“ sõnumit levitatakse erinevate kampaaniaürituste, heade tavade jagamise ja meedia kaudu terves Euroopas,“ lisas Kristel Plangi.

EU-OSHA direktor Christa Sedlatschek kinnitab, et tööohutuse ja -tervishoiu juhtimine ning parandamine annab tõhusaimaid tulemusi siis, kui töötajad ja nende esindajad on aktiivselt riskijuhtimisse kaasatud – juhtkonna jõupingutustest üksi on vähe. „Ettevõtetes, kus nii juhtkond kui ka töötajad on riskijuhtimisse kaasatud, on 10 korda suurema tõenäosusega kehtestatud tööohutuse ja -tervishoiu dokumenteeritud kord. See lähenemisviis annab väga häid tulemusi, sealhulgas madalamad ettevõtluskulud, suurenenud tootlikkus, õnnetuste väiksem arv ning tööriskide parem ennetamine ja ohjamine."

Kampaania veebilehel on mitu praktilist vahendit, mida ettevõtted saavad kasutada tööohutuse ja -tervishoiu juhtimise parandamiseks ja töötajate kaasamiseks. Näiteks on seal ennetavad lahendused ehitus-, tervishoiu-, hotelli-, restorani- ja toitlustussektori ettevõtetele, sh juhtkonnale ja töötajatele suunatud kontroll-nimekirjad. Ettevõtjate ja töötajate motivatsiooni tõstetakse EU-OSHA juhtumiuuringutega, mis pakuvad suurepäraseid näiteid tööohutuse ja -tervishoiu tõhusa juhtimise kohta. Need näiteid pärinevad erinevatest valdkondadest ning on talletatud hõlpsalt otsitavas sidusandmebaasis. Tööohutuse ja -tervishoiu kampaania teabepakett pakub ideid ja näiteid kampaaniasõnumite tõhusaks levitamiseks.

Lingid:

Küsi lisateavet oma elukohas toimuvate ürituste kohta riikide teabekeskustest
Praktilised vahendid
Ennetavad lahendused
Juhtumiuuringud
Tööohutuse ja töötervishoiu kampaania teabepakett

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) aitab muuta Euroopat ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks töökeskkonnaks. Agentuur uurib, arendab ja levitab usaldusväärset, tasakaalustatud ja erapooletut ohutus- ja tervishoiuteavet ning korraldab üleeuroopalisi teadlikkuse suurendamise kampaaniaid. Hispaanias Bilbaos 1996. aastast tegutsev ELi agentuur koondab Euroopa Komisjoni, liikmesriikide valitsuste ning tööandjate ja töötajate organisatsioonide esindajaid, samuti juhtivaid eksperte EL 27 liikmesriikidest ja mujalt.

Lisainformatsioon:

Kristel Plangi

EU-OSHA Eesti koordinatsioonikeskuse juht

Tel: +372 626 9414; 53 427 785

E-mail: kristel.plangi@ti.ee

Allikas: EU-OSHA

 

Tagasi
Algab Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädal
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks