Avaleht / Uudised

Kaalul on rohkem kui töö

21.10.2013Ameerika tööandjate kulutused töökoha heaoluprogrammidele on viimase nelja aastaga enam kui kahekordistunud – USAs ringleb selles äris 5 miljardit dollarit aastas. 30. mail avaldas uuringufirma RAND suurt vastukaja leidnud raporti töökoha heaoluprogrammide tõhususest, mille tellis Ameerika Ühendriikide kongress. Raport toob välja, et enam kui pooled USA tööandjatest, kel töötajaid enam kui 50, pakuvad töötajatele suunatud heaoluprogramme, 49% neist ettevõtjatest on suunanud tegevusi just töötajate ülekaalulisusega võitlemiseks. 

Maailma Terviseorganisatsioon on rasvumise kuulutanud ülemaailmseks epideemiaks ning hinnates ülekaaluliste inimeste hulka tööealise elanikkonna hulgas on selge, et see teema puudutab peaaegu iga tööandjat. USA-s on rasvunute osakaal rahvastikust (kehamassiindeks BMI üle 30) üle 35%, Suurbritannias 25% ning Euroopa Liidu keskmiseks on 16,3%. Eestis ületab enam kui pooltel täisealistel kahamassiindeks ülekaalulisuse piiri (BMI üle 25), neist rasvunute protsent on 16,9.

Liigsel kehakaalul võivad olla rängad mõjud töötajale individuaalselt, seda seostatakse muuhulgas südame-veresoonkonnahaigustega, 2. tüüpi diabeedi ning teatud vähiliikidega. Lisaks terviseprobleemidele on ülekaalulistel töötajatel oht sattuda tööalase diskrimineerimise ohvriks – uuringud seostavad kõrgemat kehamassiindeksit muuhulgas madalamate karjäärivõimalustega, madalama palgaga kaastöötajatega võrdsete tööülesannete eest ning kolleegide negatiivse hinnanguga töötaja oskustele ja võimetele. Laiemal tasandil mõjutab tööealise elanikkonna ülekaalulisus negatiivselt töövõimetuse taset, töö tulemuslikkust ning kulutusi ravikindlustussüsteemis. Tulles aga tagasi värske RAND raporti juurde - missugune on tööandjapoolsete heaoluprogrammide tõhusus töötajate ülekaaluga võitlemisel?

  • Kaalu alandamisele suunatud programmides osaleb keskmiselt vaid 10% töötajatest, kellele seda võimalust pakutakse;
  • Programmis osalenud töötajate keskmine kaalulangus 3 aasta jooksul on u 0,5 kg aastas (programmis mitteosalenute kaal samal ajal mõnevõrra tõuseb).
    • Ettevõtjad üldiselt usuvad, et programmid on kulutõhusad kuid programmide mõjuanalüüsi viivad läbi vaid 44% neid pakkuvatest ettevõtjatest, kusjuures konkreetseid majandusnäitajaid analüüsib vaid 2% tööandjatest;
    • Tervisesporti pakkuvad programmid suurendavad liikumisharrastustega tegelemist oluliselt esimese aasta jooksul, teisel aastal programmi mõju väheneb ning kolmandal aastal kaob;
    • Töötaja osalemine heaoluprogrammis toob 5 aasta jooksul kaasa mõningase ravikindlustuskulude vähenemise, kuid see vähenemine ei ole statistiliselt oluline.

Heaoluprogrammide toetajad selgitavad raporti tulemusi eelkõige kahe argumendiga: üldistatud andmed peidavad tõhusad programmid keskpäraste ja ebakvaliteetsete sekka ning inimeste tervist puudutavate meetmete tõhusus avaldub pikemas ajaperioodis, kui uuring võimaldas katta. Lisaks rõhutatakse heaoluprogrammide kaudset mõju – need seovad organisatsiooniga terviseteadlikumaid t öötajaid, pakkudes motivatsiooni ja meeskonnatunnet. Ka RANDi eksperdid nentisid, et heaoluprogramme kasutanud ettevõtete kulutused ravikindlustusele tõusid aeglasemalt kui neid mittekasutanud ettevõtetel – seega võib programmide mõju ilmneda alles aastate ja aastakümnete pärast – eeldusel, et töötajad jätkavad tervislikke eluviise ning püsivad organisatsioonis.

Raporti täisversiooniga saab tutvuda siin.

Autor: Pille Strauss-Raats

Foto: SXC/Julia Freeman-Woolpert

 

Tagasi
Kaalul on rohkem kui töö
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks