Avaleht / Uudised

Töökeskkonnaspetsialistiks ja töötervishoiuteenuse osutajaks saamise alused on erinevad

17.10.2013Terviseamet ei registreeri mittemeditsiinilise töötervishoiuteenuse osutajatena ainult töökeskkonnaspetsialisti väljaõppe alusel.

Töökeskkonnaspetsialisti kohus on abistada tööandjat konkreetsel töökohal – olla tema esindaja töökeskkonna alal, hoida silma peal töötingimustel ja –keskkonnal. Selleks, et töökeskkonnaspetsialist teaks, millele oma töökeskkonnas tähelepanu pöörata ning milliste seadustega arvestada, läbib ta vähemalt kord viie aasta jooksul teemal, millest just selles töökeskkonnas töötades on enim kasu, täiendõppe.

Töötervishoiuteenuse osutaja on aga Terviseametis registreeritud spetsialist, kes osutab töökeskkonnaalaseid teenuseid. Ta on töötervishoiualase kõrgharidusega spetsialist, kes võib teenust osutada igas ettevõttes, kus tema abi vajatakse.

Kokkuvõtvalt tähendab see, et töökeskkonnaspetsialistiks ja töötervishoiuteenuse osutajaks saamise alused, kvalifikatsioon ning eesmärgid on erinevad.

Seadus ütleb, et kui tööandjal ei ole võimalik oma töökollektiivist määrata töökeskkonnaspetsialisti, siis peab ta kasutama ettevõttevälist teenuseosutajat. Seda tõlgendatakse sageli kui rohelist tuld töökeskkonnaspetsialisti teenusele, mille pakkumiseks vabalt valitud ettevõtetele isik kas ei peagi olema kusagil registreeritud või siis on kindlasti piisavalt pädev, et registreerida end mittemeditsiinilise töötervishoiuteenuse osutajana Terviseametis.

Tegelikkus on aga selline, et sõnad „töötervishoiuteenus“ ja „töötervishoiuteenuse osutaja“ on töötervishoiu ja tööohutuse seadusega reglementeeritud. Töötervishoiuteenust saab osutada vaid töötervishoiuarst, töötervishoiuõde, tööhügieenik, tööpsühholoog või ergonoom. Samuti on sätestatud, et töötervishoiuteenuse osutaja on Terviseametis registreeritud (registreeritakse mittemeditsiinilisi töötervishoiuspetsialiste) või omab Terviseameti tegevusluba (tegevusluba peavad omama meditsiinilise töötervishoiuteenuse osutajad).

Ehk siis kokkuvõttes võib öelda, et töökeskkonnaspetsialist ja töötervishoiuteenuse osutaja on erineva pädevuse ja eesmärgiga isikud ning ainult töökeskkonnaspetsialisti väljaõpet omav isik ei kvalifitseeru olema töötervishoiuteenuse osutaja.

Infot mittemeditsiinilise töötervishoiuspetsialistina registreerumise kohta saab Terviseameti koduleheküljelt: http://bit.ly/1aqDcvx

Allikas: Terviseamet

Tagasi
Töökeskkonnaspetsialistiks ja töötervishoiuteenuse osutajaks saamise alused on erinevad
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks