Avaleht / Uudised

Eesti töökoha tervisedenduse arengukava

03.09.2012Tervist toetavate töökeskkondade tõhusamaks arendamiseks koostati 2010. aastal erinevate osapoolte koostöös Eesti töökoha tervisedenduse arengukava, mis kinnitab valdkonna kõige olulisemad arendus- ja tegevussuunad aastateks 2010-2013.

Tervist toetava töökeskkonna tähtsus nii Eestis kui mujal maailmas kasvab aasta-aastalt ning üha enam osatakse selle olulisust hinnata. Eestis koordineerib töökohal tervise edendamisega seotud tegevusi, sealhulgas Eesti tervist edendavate töökohtade võrgustikku Tervise Arengu Instituut. Võrgustikuga on 2011. aasta märtsikuuks liitunud 165 tööandjat ning järgmise kolme aasta jooksul võiks see arv tõusta vähemalt 250-ni.

Arengukava koostamiseks kasutati uuringuid (küsitlus ligi 200 tööandja seas), intervjuusid, fookusgruppe ja seminare-ajurünnakuid.  

Eesti hetkeolukorra analüüsi ja maailma töökoha tervisedenduse arengute põhjal valiti välja arendamiseks 3 strateegilist valdkonda:

1) Töötaja tasand: Elustiil ja teadlikkus 

Töötaja terviseteadlikkus ja enese aktiivsus oma tervisest hoolimisel on oluline eeldus tervisliku töökeskkonna arendamisel. Tähtsad teemad on töötaja isiklik areng ja eneseteostus, enesesäästmine ja -taastamine, vaimse tervise tagamine ning sõltuvusainete tarbimise vähendamine või nendest hoidumine.

2) Tööandja tasand: Juhendamine ja eestvedamine

Tööandja roll on töötajate vajaduste kaardistamine ja töökeskkonna arendamine tervisedenduse võtmes. Juhtide ja omanike eeskuju ja panustamine tervisesse on oluliseks osaks töökohal vajaliku õhkkonna ja tervist edendava organisatsioonikultuuri loomisel.

3) Riigi / ühiskonna tasand: Partnerlus ja koostöö

Riigi/ühiskonna tasandi roll on seadusandliku ruumi kujundamine töökoha tervisedenduse toetuseks, töökohal tervisedenduse tegevusvõimaluste suurendamine ja laiemalt tervisliku eluviisi kui väärtuse hoidmine ja kandmine.

Töökoha tervisedenduse arengukavaga saad lähemalt tutvuda siin.

Allikas: Tervise Arengu Instituut 

Tagasi
Eesti töökoha tervisedenduse arengukava
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks