Avaleht / Uudised

Eesti algklassiõpilased saavad tutvuda tööohutuse ja töötervishoiu põhitõdedega

19.09.2013Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) esitleb  uut põnevat projekti, millega  tutvustatakse  algklassiõpilastele vanuses 7-11 tööohutuse ja töötervishoiu põhitõdesid. Algatusega „Napo õpetajatele” pakutakse pedagoogidele mitmesuguseid veebipõhiseid õppevahendeid, kus lastele selgitab tööohutusega seotud algteadmisi lustakas multifilmitegelane Napo.

„Tööohutuse ja -tervishoiuga on üsnagi õige aeg tutvust teha esimestes klassides, mil lapsed on juba piisavalt arukad uurimaks koduses majapidamises kasutatavate kemikaalide märgistust, et vältida ohu korral nende kasutamist või  siis õppida, kuidas hoiduda endale viga tegemast ka lihtsamatel töödel,“ rääkis EU-OSHA koordinatsioonikeskuse juht  Kristel Plangi. „Täpselt nagu me õpetame oma lastele, et enne sõidutee ületamist tuleb vaadata paremale ja vasakule ning veelkord paremale ja vasakule. Samamoodi tuleb mõelda ka enne tööde alustamist, et kuidas vastava töö tegemise puhul ennast kõige paremini hoida.“

„Õpetajate abimaterjalid on välja töötatud nii, et need seostuvad üldise õppekava ainetega, näiteks inimeseõpetuse, loodusõpetuse, matemaatika ja kodanikuõpetusega, olles täienduseks koolis juba õpetatavatele teemadele,“ lisas Kristel Plangi

EU-OSHA direktori dr Christa Sedlatscheki sõnul on tööohutuse ja töötervishoiu küsimuste lõimimisel õppekavasse oluline roll ennetuskultuuri väljakujundamisel, aidates vähendada tulevikus riske töökohal ja igapäevaelus üldiselt. Kui lapsed tutvuvad nende teemadega juba varakult, tekivad varakult ka ohutud ja tervislikud harjumused, millest on kasu kogu elu jooksul.

Tasuta allalaaditavates tunnikavades käsitletakse teemasid, millega algkooliõpilased puutuvad tõenäoliselt kokku nii kodus kui ka koolis – näiteks ohutusmärgid, naha- ja seljariskid ning riskide ja ohtude tuvastamine.

Kõik kuus tunnikava sisaldavad teabelehte õpetajatele, teemakohaseid videolõike ja sobivaid materjale kõigis keeltes. Napo videolõikude ja loometegevuse eesmärk on tutvustada teemasid lõbusal ja õpetlikul viisil, interaktiivsed tunnikavad aitavad samal ajal köita õpilaste huvi ning neid kaasata.

Pärast edukat katsetamist neljas riigis on materjalid nüüd olemas 18 keeles ning neid reklaamitakse Euroopa Liidu 23 liikmesriigis, kus neid keeli räägitakse. Kui tulevase hindamise tulemused on positiivsed, tõlgitakse materjalid ka muudesse keeltesse ning hiljem töötatakse välja uusi tunnikavasid.

Õppematerjalidega saab tutvuda siin:

Tasuta abimaterjalid

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) aitab muuta Euroopat ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks töökeskkonnaks. Agentuur uurib, arendab ja levitab usaldusväärset, tasakaalustatud ja erapooletut ohutus- ja tervishoiuteavet ning korraldab üleeuroopalisi teadlikkuse suurendamise kampaaniaid. Hispaanias Bilbaos 1996. aastast tegutsev ELi agentuur koondab Euroopa Komisjoni, liikmesriikide valitsuste ning tööandjate ja töötajate organisatsioonide esindajaid, samuti juhtivaid eksperte EL 27 liikmesriikidest ja mujalt.

Lisainformatsioon:
Kristel Plangi
EU-OSHA Eesti koordinatsioonikeskuse juht
Telefon: 626 9414; 5342 7785
E-mail: kristel.plangi@ti.ee

Allikas: EU-OSHA 

 

Tagasi
Eesti algklassiõpilased saavad tutvuda tööohutuse ja töötervishoiu põhitõdedega
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks