Avaleht / Uudised

Tehnilise Järelevalve Amet kontrollis karjäärides kasutatavate purustite vastavust nõuetele

08.10.2012


 

Tehnilise Järelevalve Amet viis läbi järelevalvekampaania, mille eesmärgiks oli kontrollida paekarjäärides kasutatavate purustite ohutust ja nende vastavust masina ohutuse seadusele ja kaevandamisseadusele. Kampaania raames kontrolliti Tondi-Väo, Otisaare, Lubja, Kurevere, Karinu, Vasalemma ning Harku karjääri purusteid. Kontrollitud statsionaarsete purustite puhul oli valdavalt tegemist nö nõukogudeaegse tehnikaga, välja arvatud Harku karjäär, kus on kasutusel Eesti kaasaegseim purustussõlm.
 
Põhiliseks kampaania raames tuvastatud puuduseks oli seadmete ohualadesse pääsemise ebapiisav piiramine, näiteks puudusid nõuetekohased ohutsooni sisenemist takistavad piirded või ohuala piirid olid tähistamata. Probleemiks oli ka masina ebapiisav komplektsus (näiteks puudusid masinaosade kaitsekatted) ning masinate võimalik väärkasutus (puudusid kasutusjuhendid või need olid kasutajale arusaamatus keeles). Selliste puudustega võib kaasneda erinevaid riske, näiteks allakukkumisoht töötamisel, muljumisoht liikuvatest masinaosadest, löögioht seadmetest väljapaiskuvatest kividest, kaasahaaramisoht liikuvast masinaosast jms.
 
Kampaania raames tuvastatud puudused kõrvaldati ettevõtete poolt mõistliku aja jooksul ning ettekirjutuste tegemise vajadust ühelgi juhul ei tekkinud.
 
Masinaohutuse seaduse kohaselt peab kasutatav masin olema tehniliselt korras, komplektne, varustatud nõuetekohase dokumentatsiooniga ning olema ohutu inimesele, varale ja keskkonnale.
 
Tööinspektsiooni andmetel on neile sel aastal mäetööstuse tegevusalal teatatud 68 tööõnnetusest. Neist 37 juhul oli tegemist kerge ning 30 juhul raske tööõnnetusega. Ühtegi otseselt puristiga seotud õnnetust ei toimunud. Peamisteks mäetööstuse tegevusalal toimunud õnnetuste põhjusteks olid kukkumine, libastumine ja komistamine- 17 juhtumit so. 25% kogu õnnetustest. Samuti juhtumid, milles kannatanule kukub mingi ese peale (pinnase tükid, muud materjalid) - 14 juhtumit so. 20% õnnetustest.
 
 
Lisainformatsioon:
 
Anu Võlma
Avalike suhete peaspetsialist
Tehnilise Järelevalve Amet
667 2031
50 11 585
Anu.Volma@tja.ee

Allikas: Tehnilise Järelevalve Amet
Tagasi
Tehnilise Järelevalve Amet kontrollis karjäärides kasutatavate purustite vastavust nõuetele
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks