Avaleht / Uudised

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur aitab algkooliõpetajatel tutvustada, mida tähendab tööohutus ja töötervishoid

06.09.2012Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) esitleb koostöös Napo konsortsiumiga uut põnevat projekti, millega on tutvustatakse algkooliõpilastele tööohutuse ja töötervishoiu põhitõdesid. Algatusega „Napo õpetajatele” pakutakse õpetajatele mitmesuguseid veebipõhiseid õppevahendeid. Algatuse sihtrühm on 7–11-aastased õpilased. Materjalid põhinevad joonisfilmitegelasel Napol, kes aitab levitada tööohutuse ja töötervishoiu põhisõnumit kergesti mõistetaval ja kaasahaaraval viisil.

Tasuta allalaaditavates tunnikavades käsitletakse teemasid, millega algkooliõpilased puutuvad tõenäoliselt kokku nii kodus kui ka koolis – näiteks ohutusmärgid, naha- ja seljariskid ning riskide ja ohtude tuvastamine.

Kõik kuus tunnikava sisaldavad teabelehte õpetajatele, teemakohaseid videolõike ja kõigile keeltele sobivaid materjale. Napo videolõikude ja loometegevuse eesmärk on tutvustada teemasid lõbusal ja õpetlikul viisil, interaktiivsed tunnikavad aitavad samal ajal köita õpilaste huvi ning neid kaasata.

Õpetajate abimaterjalid on välja töötatud nii, et need seostuvad üldise õppekava ainetega, näiteks inimeseõpetuse, loodusõpetuse, matemaatika ja kodanikuõpetusega, olles täienduseks koolis juba õpetatavatele teemadele. Animafilmitegelane Napo aitab viia teemat lasteni ning näitlikustada tööohutuse ja töötervishoiu põhitõdesid.

EU-OSHA direktori dr Christa Sedlatscheki sõnul on tööohutuse ja töötervishoiu küsimuste lõimimisel õppekavasse oluline roll ennetuskultuuri väljakujundamisel, aidates vähendada riske töökohal ja igapäevaelus üldiselt. Kui lapsed tutvuvad nende teemadega juba varakult, tekivad varakult ka ohutud ja tervislikud harjumused, millest on kasu kogu elu jooksul.

Pärast edukat katsetamist neljas riigis(1) on materjalid nüüd olemas seitsmes keeles (taani, inglise, prantsuse, saksa, itaalia, sloveenia ja hispaania) ning neid reklaamitakse Euroopa Liidu 11 liikmesriigis, kus neid keeli räägitakse. Kui tulevase hindamise tulemused on positiivsed, tõlgitakse materjalid ka muudesse keeltesse ning hiljem töötatakse välja uusi tunnikavasid.

(1) Õpetajad hindasid ja sõltumatud sihtrühmad katsetasid materjale 2011. aasta kevadel Taanis, Iirimaal, Sloveenias ja Hispaanias.

Lisainfo:

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur
http://osha.europa.eu/et
Tagasi
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur aitab algkooliõpetajatel tutvustada, mida tähendab tööohutus ja töötervishoid
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks