Avaleht / Uudised

12 nõuannet kutsehaiguse ennetamiseks

26.08.2013Meelespea kõikidele töötajatele ja tööandjatele!

6 lihtsat nõuannet töötajale, mida ei tohi kutsehaigestumise ennetamisel unustada

1. Reguleeri töökoht ergonoomiliselt, et oleks mugav ja sobiv tööasend (Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded1 § 2 lg 1).

2. Täida tööandja kehtestatud töö- ja puhkeaja korraldust ((Töötervishoiu ja tööohutuse seadus § 14 lg 1 p 2).

3. Järgi töötervishoiuarsti korraldusi (Töötervishoiu ja tööohutuse seadus § 14 lg 1 p 7).

4. Keeldu raskuste teisaldamisest, kui see on sulle füüsiliselt koormav (Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded1  § 2 lg 3).

5. Keeldu tööst, mille täitmine seab ohtu sinu tervise (Töötervishoiu ja tööohutuse seadus § 14 lg 5 p 4).

6. Teata kohe tööandjale tööülesande täitmist takistavast tervisehäirest (Töötervishoiu ja tööohutuse seadus § 14 lg 1 p 6).

6 lihtsat nõuannet tööandjale, mida ei tohi kutsehaigestumise ennetamisel unustada

1. Koosta töökeskkonna riskianalüüs (Töötervishoiu ja tööohutuse seadus § 13 lg 1 p 3).

2. Teavita töötajat töökeskkonna riskianalüüsi tulemustest allkirja vastu (Töötervishoiu ja tööohutuse seadus § 13 lg 1 p 6).

3. Juhenda töötajat raskuste teisaldamisega seotud ohtude vältimisest ja õigete töövõtete kasutamisest (Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded1  § 3 lg 4).

4. Tutvusta töötajale ergonoomiliselt õigeid tööasendeid ja –võtteid (Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord § 5 lg 3).

5. Suuna töötaja tervisekontrolli töötervishoiuarsti juurde (Töötervishoiu ja tööohutuse seadus § 13 lg 1 p 7).

6. Väljasta töötajale isikukaitsevahendid (Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord1 § 2 lg 1).

Tööandja ja töötajad on kohustatud ohutu töökeskkonna nimel tegema koostööd! (TTOS § 12 lg 5).

Lisainfo:
Janika Rõõmus
Lääne inspektsiooni töötervishoiu tööinspektor
Telefon: 447 0456, 5623 0233
janika.roomus@ti.ee

Allikas: Tööinspektsioon 

 

Tagasi
12 nõuannet kutsehaiguse ennetamiseks
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks