Avaleht / Uudised

Tööohutus ja töötervishoid hotelli-, restorani- ja toitlustussektoris

09.08.2013Hotelli-, restorani- ja toitlustussektor on üks kiiremini kasvavaid sektoreid Euroopas ning peamisi töökohtade loojaid, kus töötab ligikaudu 8 miljonit inimest. Sektor hõlmab peamiselt restorane ja baare, kus töötab kolmveerand selle valdkonna töötajatest. Lisaks kuuluvad sinna veel kämpingud, noortehostelid ning sööklad.

Väga suur osa sektori ettevõtetest on väikesed, kus töötab alla kümne inimese. Naised moodustavad tööjõust natuke üle poole ning väga palju töötab seal noori. (Eurofound 2005: 'Hotellid ja toitlustus – poliitika, probleemid ja tulevik”). Töökohad on tavaliselt ajutised, tööaeg korrapäratu, palgad väikesed ning karjäärivõimalused piiratud. Eelpool nimetatud põhjused rõhutavad, kui oluline on tööõnnetuste ja kutsehaiguste ennetamine ning riskiennetus  kõnealuses valdkonnas.

Hotelli-, restorani- ja toitlustussektori töötajat ohustavad järgnevad ohutegurid, mis võivad kaasa tuua erinevaid tervisekahjustusi:

  • suur töökoormus
  • seismine ja liikumatu tööasend pika aja vältel
  • suhtlemine (vahel problemaatiliste) klientidega
  • sage töötamine õhtuti ja nädalavahetustel, mis häirib töötajate töö ja eraelu vahelist tasakaalu
  • palju stressi
  • monotoonne töö
  • ahistavad ning mõnikord vägivaldsed kliendid, töökaaslased ja ülemused
  • naiste ning võõrtöötajate diskrimineerimine


Vaata veel järgmisi juhendeid:

Kuidas ennetada riske hotelli-, restorani- ja toitlustussektoris?

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri aruanne töötajate kaitsmise kohta hotellides, restoranides ja toitlustuses

Innovative solutions to safety and health risks in the construction, healthcare and HORECA sectors


Allikas: EU-OSHA 

Tagasi
Tööohutus ja töötervishoid hotelli-, restorani- ja toitlustussektoris
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks