Avaleht / Uudised

Tööinspektsioon avastas kuue kuuga Tartumaal 973 rikkumist


Tööinspektsioon kontrollis tänavu esimese kuue kuuga Tartumaal töökeskkonna olukorda 278 ning töösuhteid 37 ettevõttes.

Kuue kuuga kontrollisid Tööinspektsiooni inspektorid töökeskkonnaalast olukorda 278 Tartu linna ja maakonna ettevõttes (2012. a samal perioodil 200 ettevõttes). Avastatud rikkumiste arv oli 874, samas kui eelmisel aastal leiti 542 rikkumist. 

Kuna ehitus kuulub tegevusalade hulka, kus töötajatel on suurem oht viga saada ning hetkel on Tartus mitu suurt ehitusobjekti, moodustasid ligikaudu veerandi kontrollitud ettevõtete koguhulgast just ehitusettevõtted. Enamlevinumateks rikkumisteks on isikukaitsevahendite mittekasutamine, kindlustamata-toestamata kaevandid, ohtlikud liikumisteed ja ebarahuldavad või puuduvad puhke- ning olmetingimused. Samuti jätavad ehitusettevõtjad sageli Tööinspektsioonile teatamata ehitustöödega alustamisest.

Kuue kuuga on Tartu ja Tartumaa ehitusplatsidel juhtunud neli rasket tööõnnetust. Näiteks kukkus aprillis katust puhastanud töötaja katuselt alla, kuna ei olnud rakendatud kaitsemeetmeid. Lisaks on toimunud Tartu ida ümbersõidu ehitusel kaks rasket tööõnnetust. Raske jalavigastuse sai kaevetööde kindlustamata ohutsooni sisenenud töötaja. Teise õnnetuse puhul sisenes viadukti ehitustöödel märgistamata ohualasse tööline, kelle kätt vigastas vana viadukti osalise lammutamise käigus allakukkunud metalltala.

Esimese kuue kuuga registreeriti Tartu linnas ja maakonnas 305 tööõnnetust, millest 48 olid raske tervisekahjustusega. Eelmise aasta samal perioodil registreeriti 280 tööõnnetust, millest raskeid oli 47.

Poolaastaga registreeriti Tartus ja Tartumaal kuus kutsehaigust ja 13 tööst põhjustatud haigestumist.

Rikkumiste tõttu peatati töö kas ehitusobjektil või töökohal 32 korral (2012. a esimesel poolaastal 20 korral). Samuti keelati 60 töövahendi kasutamine (2012. a esimesel poolaastal 19 töövahendi kasutamine).

Töösuhteid kontrolliti poole aasta jooksul 37 ettevõttes, kus avastati 99 rikkumist.

Seoses töötervishoiu, tööohutuse ja töösuhetealase seadusandluse rikkumisega menetleti 12 väärtegu. Trahve määrati kokku 2465 euro ulatuses.

Lisainfo:

Kaja Tamm
Lõuna inspektsiooni teabespetsialist
telefon 5623 0355
kaja.tamm@ti.ee 

Allikas: Tööinspektsioon

Tagasi
Tööinspektsioon avastas kuue kuuga Tartumaal 973 rikkumist
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks